skip to Main Content

Sommige vraagstukken vragen niet om een procedurele oplossing: empathie en groepsdynamica zijn van belang om samen van wens werke­lijkheid te maken. Ik vind het daarom belangrijk om de intentie van de ander te blijven zien en daar vanuit te redeneren. Als persoon heb ik een positieve basis­houding, omdat ik er van overtuigd ben dat dit maar al te vaak het onmogelijke uiteindelijk toch mogelijk maakt.

Paul Joppen

Niets is zo divers en onvoorspelbaar als het realiseren van projecten. Bij gebiedsontwikkelingen, woningbouwprojecten of infrastructurele werken is er geen eenduidige route te volgen. Juist dit is voor mij de grote uitdaging in het dagelijks werk. Omvang van het project speelt voor mij geen rol. Elk project kent immers zijn specifieke dilemma’s, ongeacht de grootte.

Al tijdens mijn studie Bouwkunde bleek ik meer belangstelling te hebben voor de procesmatige kant van projecten dan voor de inhoud. En als het dan toch op inhoud aankomt, dan ben ik iemand die met veel creativiteit desnoods met niet voor de handliggende oplossingen komt. Mijn werk bij Raadhuis Advies biedt me iedere dag weer de mogelijkheid om die creativiteit aan te wenden om processen in gang te zetten en waar nodig bij te sturen.

Betrokkenen blijven boeien en motiveren om telkens weer het maximale te geven en zodoende gezamenlijk een succesvol resultaat te boeken: dit is voor mij iedere keer weer een mooie opgave. Het gaat niet altijd samen met doel- en taakgerichtheid. Iedereen heeft immers zijn eigen belangen, emoties en soms ook droombeelden in een project. Dat betekent veel begrip voor elkaar en dat doen we door met elkaar voortdurend in gesprek te blijven. Dit wordt erg gewaardeerd. Die positieve feedback werkt voor mij ook weer ontzettend inspirerend.

Mijn visitekaartje
Back To Top
×Close search
Zoeken