Natuurlijk weet ik hoe ik een project tot een goed einde breng, maar voor mij is het van groter belang dat ik me kan vinden in het inhoudelijke eindresultaat. Ik moet er vierkant achter kunnen staan. Ook als dit betekent dat er een flinke dosis idealisme bij komt kijken.

Roland Roijackers

Als adviseur ben ik betrokken bij strategische verkenningen en adviesprocessen, (interim-) programma-, proces- en projectmanagement en organisatievraagstukken. Het betreft opgaven op diverse werkterreinen waaronder ruimte, economie, mobiliteit, innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt. Binnen elk werkterrein heb ik nieuwe dingen geleerd die weer van pas kwamen bij het vinden van een oplossingsrichting voor een volgend vraagstuk.

Ik heb ruime ervaring in strategie- en beleidsontwikkeling en de vertaling daarvan naar de concrete uitvoering. Bijvoorbeeld het opstellen van een uitvoeringsprogramma op het gebied van economie, onderwijs en arbeidsmarkt, het ontwikkelen van een campus of de realisatie van een gebiedsvisie. In mijn aanpak vertaal ik de opgave naar een concrete aanpak en doelstellingen, organiseer ik het samenspel met stakeholders en borg ik de randvoorwaardelijke factoren als governance, financiën en bemensing.

Mijn werkzaamheden vinden vaak plaats in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving met een veelvoud aan partijen, belangen en posities. Dergelijke opgaven vragen om duidelijke regie, een regisseur die hoofd- en bijzaken scheidt, die het proces organiseert en oog heeft voor de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokkenen. Ik volg daarbij een benadering met gevoel voor de onderlinge relaties en die gericht is op samenwerking en het bereiken van gezamenlijke ambities. Daarbij zoek ik de dialoog en bied ruimte aan anderen om zich in een gezamenlijk standpunt te kunnen voegen.

Mijn visitekaartje
Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!