skip to Main Content

In mijn werk vind ik het belangrijk dat ik een maatschappelijke bijdrage kan leveren en steeds kan blijven leren van anderen. Ik zie het als een uitdaging om in complexe vraagstukken zoveel mogelijk het hele spel te kunnen overzien.

Tom de Goeij

Bij complexe projecten met veel verschillende spelers die verschillende ‘talen’ spreken, is verbinden belangrijk. Mijn achtergrond in economische geografie en onderwijswetenschappen stelt me in staat om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Dit maakt dat ik in interdisciplinaire samenwerking in mijn element ben.

Ik vind het vooral belangrijk om binnen projecten de betrokkenen met elkaar te verbinden. Dit doe ik door op zoek te gaan naar gemeenschappelijke doelen, zodat verschillen van inzicht kunnen worden overbrugd. Voorwaarde daarbij is het scheppen en behouden van draagvlak. Dat kan worden bereikt door een voortdurend proces van communiceren.

Hoewel ik vooral rationeel en analytisch ben ingesteld, verlies ik de persoon niet uit het oog. Die is minstens zo belangrijk als de inhoud. Naast dat ik er persoonlijk voldoening uit put, is een prettige samenwerking ook functioneel in het behalen van het gewenste resultaat.

Naast mijn werk als junior adviseur bij Raadhuis Advies, sta ik een aantal uur voor de klas als docent aardrijkskunde. Veel principes die ik in de klas hanteer, gebruik ik ook in mijn werk bij Raadhuis Advies: helder communiceren, afspraak is afspraak, investeren in relaties en van samenwerken kun je leren. Door mensen mee te nemen en samen een stuk eigenaarschap te geven over het proces en de inhoud, schep je verbinding, motivatie en eendracht.

Mijn visitekaartje
Back To Top
×Close search
Zoeken