skip to Main Content

Ik ben een energieke planoloog die het vermogen heeft om mensen en processen te verbinden. En hoe complexer het proces hoe liever!

Tom Vermue

Al van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in de fysieke leefomgeving. Wat mij met name intrigeert, is de interactie tussen de gebruiker en zijn omgeving. Dat zie je bijvoorbeeld goed bij openbare ruimten. Als die niet uitnodigen om er te verblijven, wordt er vaak ook minder gebruik van gemaakt. Als ik zo’n openbare ruimte tegenkom, vind ik het leuk te bedenken hoe ik die ruimte aantrekkelijker kan maken.

De praktijk verloopt natuurlijk een stuk ingewikkelder. Bij dit soort processen zijn vaak veel verschillende partijen betrokken, die meestal ook nog uiteenlopende belangen hebben. Het spanningsveld dat dat oproept, zie ik als een uitdaging. En hoe complexer, hoe liever. Ik probeer dan tot oplossingen te komen waar alle partijen mee kunnen leven. Transparantie ervaar ik daarbij als een goed instrument. Het zorgt ervoor dat belanghebbenden meer begrip krijgen voor elkaars standpunten en dat brengt ze uiteindelijk dichter bij elkaar. Dat bleek weer bij de inpassing van het nieuwe tracé Westparallel bij Valkenswaard. Vanwege het grote aantal betrokken partijen is ervoor gekozen om die partijen zoveel mogelijk bij het proces te betrekken en de communicatie over het proces zo transparant mogelijk te maken. Met alle betrokkenen is op een hele open manier gecommuniceerd en daardoor is meer vertrouwen en samenwerking ontstaan, met uiteindelijk overeenstemming over het tracé als gevolg. Van zo’n mooi resultaat krijg ik energie!

Mijn visitekaartje
Back To Top
×Close search
Zoeken