skip to Main Content

Gemeente Best: Actualisatie bestemmingsplannen

Meer dan ‘regulier’ onderhoud

De gemeente Best wordt, net als andere gemeenten, geconfronteerd met veel verouderde bestemmingsplannen. De Wet ruimtelijke ordening laat dat niet meer toe. Behalve het feit dat verouderde plannen aanleiding kunnen geven tot ongewenste ontwikkelingen, is er nu dus een extra reden om snel werk te maken van de actualisatie. Voor Best is er daarom de taak om in snel tempo de betreffende bestemmingsplannen te actualiseren. De daarvoor benodigde capaciteit wordt vanuit Raadhuis Advies ingevuld met een coördinator.

Onze opdracht is het opstellen van een nieuw beheerplan voor de wijken Salderes, Wilhelminadorp en Naastenbest. Bovendien begeleiden we het tot stand komen van één nieuw overkoepelend bestemmingsplan met beeldkwaliteitsplan voor de drie grote bedrijventerreinen Heide, Breeven en ’t Zand. Voor de wijken gaat het vooral om het ‘op orde brengen’ van de plannen. De opgave voor het bestemmingsplan Bedrijventerreinen gaat verder: behalve de actualisatie is hier het streven ook een kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen. Bovendien moet voor dit bestemmingsplan een planMER worden opgesteld.

In een bestemmingsplan komen veel belangen samen, zowel vanuit de gemeentelijke organisatie als vanuit het plangebied van het bestemmingsplan. Om de belangenafweging in goede banen te leiden, is de projectbeheersing cruciaal. Alleen dan kunnen bestemmingsplannen tijdig en binnen de vastgelegde kaders worden vastgesteld.

De ideeën zoals die binnen de gemeentelijke organisatie leven, moeten bovendien worden afgestemd met de voorstellen van betrokken externe bureaus en vervolgens herkenbaar terugkomen in de nieuwe plannen. Ook communicatie en voeling met de interne organisatie zijn daarom essentieel.

Back To Top
×Close search
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!

Bekijk onze vacature voor Adviseur/Projectleider