skip to Main Content

Gemeente Bladel: Projectenboek gemeente Bladel

Professionaliseren van de eigen gemeentelijke organisatie
Professionaliseren van de eigen gemeentelijke organisatie

Helder overzicht met quickscan projecten

Met de pilot ‘Bouwen binnen strakke contouren’ beleefde de gemeente Bladel tussen 2004 en 2009 een ware hausse aan woningbouwprojecten. Vele projecten zijn inmiddels opgeleverd, maar diverse zijn nog steeds in ontwikkeling. Hoe houd je bij een dergelijke hoeveelheid projecten nog overzicht? Met die vraag kwam de gemeente bij Raadhuis Advies. Wij stelden voor een ‘projectenboek’ op te stellen.

Quickscan Bladel

Waar loopt het goed, waar zitten – of dreigen – de knelpunten en waar liggen de uitdagingen? Dat wil elke gemeente wel weten. Een continu goed overzicht van het reilen en zeilen van de lopende ontwikkelingsprojecten is voor elke gemeente van essentieel belang. Zo kan ze beter inspelen op veranderende omstandigheden, financiële risico’s beter inschatten en haar werkcapaciteit beter afstemmen. Ook bij de gemeente Bladel bestond de behoefte aan meer overzicht. Wij stelden een ‘projectenboek’ op, waar een quick scan van de lopende projecten, planningen en bijbehorende capaciteitsramingen deel van uitmaakten.

Dit projectenboek bleek tevens een buitengewoon handig hulpmiddel bij het verder professionaliseren van de eigen gemeentelijke organisatie: in de quick scan werd ingezoomd op de manier waarop ontwikkelingsprojecten bij de gemeente ter hand werden genomen. Een kritische beschouwing bracht diverse potentiële verbeterpunten aan het licht. Vervolgens hebben we onze kennis en ervaring op dat gebied met de gemeente gedeeld, waardoor het mogelijk werd veel van deze verbeterpunten in de organisatie te implementeren.

Gemeente Bladel
Back To Top
×Close search
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!

Bekijk onze vacature voor Adviseur/Projectleider