skip to Main Content

Gemeente Buren: Ontwikkeling van Het Woud

Verenigingsgebouw maakt plaats voor woningbouw en komt op andere plek in Het Woud terug
Verenigingsgebouw maakt plaats voor woningbouw en komt op andere plek in Het Woud terug

Vlot trekken van een langlopend proces

Medio 2010 vroeg de gemeente Buren Raadhuis Advies om het projectmanagement van een aantal projecten op te pakken. Meest urgent was het vlot trekken van het project Het Woud, waarvoor de planvorming ruim een decennium geleden is begonnen maar nog niet tot het stapelen van stenen heeft geleid.

Het Woud is een inbreiding in de kern Ingen. Dit project maakt een zestal ontwikkelingen mogelijk, variërend van woningen, een appartementencomplex, verplaatsing van een verenigingsgebouw en een uitbreiding van een bedrijf. Met name de diversiteit van ontwikkelingen en de hoeveelheid deelnemende partijen, maakt het een complexe ontwikkeling voor de gemeente Buren.

Wij startten daarom, zoals bij onze aanpak gebruikelijk, met een quickscan van het project Het Woud. Bij deze quickscan stonden de volgende vragen centraal: Wat is het gewenste eindresultaat? Welke besluiten zijn al genomen en welke daarvan zijn onomkeerbaar? Wat zijn de belangen van de diverse partijen? Waar komen deze in conflict met elkaar? Wat zijn de knelpunten in het project en wat zijn de risico’s? De antwoorden op deze vragen hebben wij vertaald in een ontwikkelingsplan. Dit ontwikkelingsplan, met daarin opgenomen het plan van aanpak van het project, vormt het spoorboekje voor de het vervolg. Door dit ontwikkelingsplan bestuurlijk te laten vaststellen staan alle neuzen weer dezelfde kant op en maakten we een effectieve doorstart in het project.

Inmiddels heeft de gemeente met alle deelnemende partijen anterieure overeenkomsten gesloten en is het kostenverhaal geregeld. De gemeenteraad heeft in juni 2011 het bestemmingsplan vastgesteld; de eerste steenlegging wordt nog dit najaar verwacht.

Naast het project Het Woud begeleiden wij ook andere projecten voor de gemeente Buren. Het gaat dan niet alleen om woningbouwprojecten maar bijvoorbeeld ook om de budgettair neutrale verplaatsing van een sportpark.

gemeente buren
Back To Top
×Close search
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!

Bekijk onze vacature voor Adviseur/Projectleider