skip to Main Content

Gemeente Cranendonck: Herinrichting dienstverlening

Een pilot voor de uitrol van projectmatig werken
Een pilot voor de uitrol van projectmatig werken

Pilotproject voor projectmatig werken

De gemeente Cranendonck wil haar dienstverlening aan haar burgers verbeteren. Daarvoor stelde ze een beleidsprogramma Dienstverlening op. Dit programma is door de gemeente aangemerkt als pilot voor de herijking van projectmatig werken binnen de gemeente. Raadhuis Advies is gevraagd de programmamanager hierbij te ondersteunen en daarbij ‘on the job’ de eigen gemeentelijke medewerkers te trainen in het projectmatig werken.

Herinrichting van de gemeentelijke dienstverlening

De hedendaagse gemeente moet zich voortdurend aanpassen aan de veranderende omstandigheden waarin zij opereert. En er verandert veel. Waar in het verleden de gemeente nog wel eens haar eigen weg kon gaan, moet ze nu over al haar doen en laten verantwoording afleggen. Haar ‘klanten’ zijn immers in de loop der tijd veeleisender en mondiger geworden. Ze verwachten een ‘andere’ overheid: klantgericht, efficiënt, (veel) minder verkokerd, transparant, met minder regels en administratieve lasten. Dit stelt hoge eisen aan de gemeentelijke organisatie: die moet veel meer gericht zijn op dienstverlening aan de klant. In Cranendonck wordt hieraan in de komende periode verdere invulling gegeven door uitvoering te geven aan het beleidsprogramma ‘Dienstverlening 2012-2015′.

Pilotproject bij de uitrol projectmatig werken

De gemeente heeft besloten dit belangrijke project ook te gebruiken voor een belangrijk veranderproces, dat binnen de interne organisatie speelt: verankering van de systematiek van projectmatig werken. Dat moet er voor zorgen dat projectmatig werken niet blijft steken bij de theorie, maar daadwerkelijk in het dagelijkse werk binnen de gemeente wordt gebruikt. ‘Uitvoering beleidsprogramma dienstverlening 2012-2015’ is daarom geselecteerd als één van de projecten voor de pilot ‘Uitrol projectmatig werken’. Raadhuis Advies verzorgt het procesmanagement volgens het boekje. Zij geeft het goede voorbeeld en stelt haar kennis, kunde en ervaring beschikbaar voor de organisatie. De inhoudelijke inbreng in het project wordt door de eigen medewerkers verzorgd.

Back To Top
×Close search
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!

Bekijk onze vacature voor Adviseur/Projectleider