skip to Main Content

Gemeente Grave: Bouwen binnen strakke contouren

Pilotproject gemeente Grave
Pilotproject gemeente Grave

Introduceren van projectmatig werken

In 2003 kreeg de gemeente Grave groen licht om gedurende vijf jaar ‘onbeperkt’ te bouwen binnen haar rode contour. De gemeente vroeg Edwin Schellekens de rol van kwartiermaker van de pilot ‘bouwen binnen strakke contouren’ op zich te nemen en vanuit die rol binnen de gemeente het projectmatig werken te introduceren.

Naast het voortvarend ter hand nemen en ordenen van de lopende projecten startte Edwin binnen de gemeentelijke organisatie een projectbureau op, compleet met de bijhorende producten, processen en structuren. Hij zorgde voor de bemensing van het projectbureau, samen met medewerkers van de gemeente Grave, waarbij nadrukkelijk de inzet was dat onze kennis en ervaring werden gedeeld met de ambtelijke projectleiders.

Tevens gaf Edwin Schellekens vorm en inhoud aan het grondbeleid van de gemeente Grave. Doel was middelen te genereren om de uitgaven van de gemeente in het kader van de pilot te financieren. Met gebruikmaking van enkele interactieve sessies met de Gemeenteraad, het College en het Managementteam stelde hij de nota grondbeleid op en zorgde hij voor de administratieve organisatie.

Gemeente Grave
Back To Top
×Close search
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!

Bekijk onze vacature voor Adviseur/Projectleider