Gemeente Helmond: N279 Veghel – Asten

Gemeente Helmond-N279 Veghel - Asten
Concept impressie N279, provincie Noord-Brabant

Procesbegeleiding (gemeente Helmond) voor de provinciale weg N279 Veghel – Asten

De N279 Veghel – Asten speelt een belangrijke rol in de regionale bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant. De provincie Noord-Brabant neemt dit tracé onder handen om de huidige verkeerssituatie te verbeteren en toekomstbestendig in te richten. De gemeente Helmond neemt deel aan dit proces. Sinds 2017 maakt ze daarbij gebruik van de expertise van Raadhuis Advies.

De N279 Veghel – Asten loopt vanaf de A50 door Veghel en vervolgens via Keldonk, Beek en Donk en Helmond door naar de A67 bij Asten. Dit tracé is van grote betekenis voor de economische kracht van de regio Zuidoost-Brabant en verbindt verschillende woon- en werklocaties met elkaar. Om deze krachtige positie te behouden en de regio leefbaar te houden, is het belangrijk dat de doorstroming op de weg verbetert en dat de verkeersveiligheid toeneemt. Daardoor verbetert de bereikbaarheid van de kernen en bedrijventerreinen en de leefbaarheid van het gebied. Reden genoeg voor de provincie Noord-Brabant om de knelpunten ten aanzien van de doorstroming en verkeersveiligheid op te heffen en de leefbaarheid in het gebied te versterken.

Een deel van het tracé loopt over het grondgebied van de gemeente Helmond. Deze gemeente vormt hierdoor een regionale partner in het provinciale proces. Raadhuis advies verzorgt hierbij de regionale vertegenwoordiging van de gemeente Helmond in het proces.

Innovatieve geluidmaatregelen N279 Veghel – Asten

Een belangrijke aanleiding voor het aanpakken van de N279 Veghel – Asten is het verbeteren van de leefbaarheid van het gebied. Daarom is op initiatief van de gemeente Helmond een proces gestart om door middel van geluidreductie de leefbaarheid van de inwoners langs de weg te verbeteren. Hierbij wordt gekeken of er extra geluidmaatregelen mogelijk zijn, bovenop de geluidmaatregelen die de provincie sowieso al realiseert. In dit proces gaat de aandacht in de eerste plaats uit naar het bedenken van vernieuwende geluidmaatregelen, die nog niet volop in het land worden toegepast. Het betreft een samenwerking van de provincie Noord-Brabant, gemeente Helmond, gemeente Meierijstad, gemeente Laarbeek, gemeente Gemert-Bakel en gemeente Asten.

Gemeente Helmond
Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!