Gemeente Leudal: Quickscan Programmatisch en Projectmatig Werken

Resultaten Quickscan in een kort en bondig rapport

Resultaten Quickscan in een kort en bondig rapport

Projecten realiseren op een beheersbare en vooral voorspelbare wijze

Gemeente Leudal ontwikkelt zich momenteel tot een organisatie met een naar buiten gerichte oriëntatie, die gebruik maakt van de kracht van de co-creatie: niet meer opererend als maker van een van binnenuit beredeneerd beleid, maar juist als facilitator in projecten en onderwerpen aangereikt door de samenleving. Raadhuis Advies ondersteunt de gemeente met de professionalisering van deze interactieve wijze van projectontwikkeling.

De omslag naar een externe oriëntatie vereist meer dienstbaarheid aan en interactie met de gemeenschap. Binnen het domein Ruimte van de gemeente Leudal bestaat hierbij de behoefte om de ontwikkeling van projecten verder te professionaliseren, waardoor de efficiency, beheersbaarheid en voorspelbaarheid van de werkzaamheden worden verhoogd.

PPMW

Programmatisch en projectmatig werken (PPMW) is een manier van werken die op basis van een voorliggend vraagstuk kan c.q. moet worden toegepast om het gewenste resultaat op een beheerste en voorspelbare wijze te realiseren, binnen de gestelde randvoorwaarden van tijd, geld en kwaliteit. Daarmee heeft het doorontwikkelen van PPMW niet alleen consequenties voor het denken en handelen van de projectleiders, maar ook voor het management en het bestuur. Het bepalen van het projectresultaat vraagt immers om een goed samenspel van bestuur, management en projectleiding. Een samenspel dat wordt ondersteund door heldere rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, ingebed in de wederzijdse gerechtvaardigde verwachtingen.

Quickscan

Raadhuis Advies heeft een Quickscan uitgevoerd als basis voor het verder professionaliseren van de projectontwikkeling in termen van methoden & technieken, processen & procedures en kennis & kunde. De Quickscan vormt de opmaat naar het handboek PPMW, dat bij voorkeur niet alleen voor het domein Ruimte wordt geïmplementeerd, maar uiteindelijk de basis is voor een nieuwe manier van werken die omarmd wordt door de gehele gemeentelijke organisatie.

Gemeente Leudal
Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!