skip to Main Content

Gemeente Lith: Brede school Lith-Oost

Projectreferentie Gemeente Lith: Brede school Lith-Oost
Vijf kernpartners

Samen werken aan één doel

In combinatie met de ontwikkeling van woningen wordt er in Lith-Oost een Brede school gerealiseerd. In de Brede school zullen een basisschool, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, bibliotheek en de thuiszorg zich vestigen. In opdracht van gemeente Lith verzorgde Raadhuis Advies het procesmanagement voor dit inspirerende project.

Het project kenmerkte zich door de tomeloze inzet waarmee alle vijf kernpartners zich inzetten voor één, gezamenlijk doel: een gebouw realiseren dat ruimte biedt aan ontplooiing en optimale ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen in Lith. De partners zochten samen met de gemeente intensief naar mogelijkheden om de doelstelling van de Brede school te realiseren. Veel waarde werd gehecht aan de mening van de dagelijkse gebruikers van de school.

Onder onze leiding werden vervolgens de huisvestingsvisie en het huisvestingsconcept opgesteld. Deze werden uitgewerkt in een Programma van Eisen (PvE). SP architecten werd geselecteerd om het PvE om te zetten in een concreet ontwerp. Het resultaat kenmerkt zich door een hoge mate van multifunctionaliteit: circa 46% van het oppervlak wordt door meerdere kernpartners gebruikt, iets dat de exploitatie van de school ongetwijfeld ten goede komt. Meer dan dat benadrukt het echter ook de intensiteit van de samenwerking tussen de kernpartners.

De Brede school is onderdeel van het plan Lith-Oost, een project met circa 100 woningen aan de rand van de kern van Lith. Realisering van de school – verwacht medio 2011 – is één van de eerste onderdelen van het plan.

gemeente oss
Back To Top
×Close search
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!

Bekijk onze vacature voor Adviseur/Projectleider