skip to Main Content

Gemeente Maasdonk: Ontwikkelingsstrategie Nuland-Oost

Ontwikkelen binnen strenger Europees aanbestedingsbeleid

Gemeenten worden geconfronteerd met steeds strengere regels op het gebied van aanbesteden. Dit raakt ook de gemeentelijke gebiedsontwikkeling. Het wordt uitdagender om binnen de wettelijke kaders goede afspraken te maken met private ontwikkelingspartners. Raadhuis Advies hielp de gemeente Maasdonk bij een plan waarbij dit speelde.

Gemeenten worden geconfronteerd met steeds strengere regels op het gebied van aanbesteden. Dit raakt ook de gemeentelijke gebiedsontwikkeling. Het wordt uitdagender om binnen de wettelijke kaders goede afspraken te maken met private ontwikkelingspartners. Raadhuis Advies hielp de gemeente Maasdonk bij een plan waarbij dit speelde.

De gemeente Maasdonk wilde Nuland-Oost ontwikkelen tot woongebied. In totaal moesten er 200 woningen worden gerealiseerd. Vanwege de ligging in de beschermingszone van een grondwaterbeschermingsgebied stelde de Provincie Noord-Brabant strenge eisen aan het te ontwikkelen plan. Deze eisen gingen de scope van het project regelmatig te boven en waren er mede de reden van dat een complexe afweging moest plaatsvinden omtrent de te voeren ontwikkelstrategie.

Raadhuis Advies werd deze opgave voorgelegd en adviseerde de gemeente over de wijze van aanpak. We brachten ordening aan in de verschillende aspecten van het project en deden voorstellen voor de te volgen strategie. Hierbij ging met name aandacht uit naar het aanbestedingsrechtelijke aspect van gebiedsontwikkeling: hoever mag een gemeente in het licht van de Europese regelgeving gaan in het stellen van eisen aan private partijen?

Back To Top
×Close search
Zoeken