skip to Main Content

Gemeente Maasgouw: Heuvelstraat

Crisis traineert woningbouwproject voor sinti

Om de huisvesting van de Sinti te kunnen uitbreiden, sluit de gemeente Maasgouw in 2007 een samenwerkingsovereenkomst met woningcorporatie Wonen Limburg. Omdat er eind 2010 nog nauwelijks resultaat is geboekt, benadert de gemeente Maasgouw Raadhuis Advies om het project intern te begeleiden.

Situatieschets

Een rechterlijke uitspraak van 2005 verplicht de gemeente Maasgouw om de huisvesting van de Sinti in de kern Maasbracht met acht woningen uit te breiden. Om deze uitbreiding te kunnen realiseren, sluit de gemeente een overeenkomst met woningcorporatie Wonen Limburg. De acht woningen worden opgenomen in een nieuwbouwplan van in totaal 83 woningen aan de Heuvelstraat in Maasbracht. Afgesproken wordt dat de corporatie hiervoor het totaalplan ontwikkelt. Tevens wordt vastgelegd dat de bestaande woonwagenlocaties aan de corporatie worden overgedragen.

Akkoord op hoofdlijnen

In de jaren die volgen wordt slechts mondjesmaat resultaat geboekt. Voor de acht woningen is weliswaar een ontwerp opgesteld, maar een haalbaar totaalplan blijft uit. De gemeente Maasgouw vraagt Raadhuis Advies het project te begeleiden. Hiervoor wordt met beide partijen een akkoord op hoofdlijnen gesloten. Dit akkoord voorziet in een snelle start van de bouw van de acht woningen en richt zich vervolgens op de planontwikkeling door de corporatie. De woningen worden in de zomer van 2013 opgeleverd en door de Sinti betrokken. In de planontwikkeling blijven vorderingen evenwel uit: de corporatie ziet door de economische crisis geen mogelijkheden om de andere 75 woningen te realiseren. In september 2013 besluit de gemeente om de overeenkomst met de corporatie te ontbinden en zelf een afgeslankte versie van het uitbreidingsplan te ontwikkelen. De corporatie blijft wel gebonden aan de overeengekomen overname van de woonwagenlocaties. Raadhuis Advies ziet toe op de beëindiging van de samenwerking.

Back To Top
×Close search
Zoeken