skip to Main Content

Gemeente Maasgouw: Op de Konie

SK_Maasgouw op de Konie
Vraaggericht bouwen

Woningbouw op de Konie, eiland in de Maas

Raadhuis Advies verzorgt de projectleiding voor het woningbouwproject Op de Konie. Dit project aan de zuidzijde van de kern Stevensweert vormt de afronding van het dorp en omvat circa 105 woningen. Andere woningbouwprojecten van de gemeente Maasgouw zijn Bosserhofsveld en Reutsdael.

Net als het project Bosserhofsveld van de gemeente Maasgouw werd het project Op de Konie gestart met een haalbaarheidsstudie. Daarin zijn opgesteld: een Nota Publiekrechtelijke kaders, een intentieovereenkomst, een stedenbouwkundig plan, een exploitatieberekening en een ontwikkelstrategie.

Mede door haar geringe grondpositie in het plangebied Op de Konie wil de gemeente Maasgouw het project laten realiseren door een of meerdere private partijen. In 2010 is hierover onderhandeld.

Op dit moment worden alleen de eerste fasen van het plan uitgewerkt. De reden hiervoor is dat het project een tien jaren fasering kent. Door flexibiliteit in het plan te behouden, kan ook in de laatste fasen vraaggericht gebouwd worden. Een belangrijke vermindering van het afzetrisico!

gemeente maasgouw
Back To Top
×Close search
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!

Bekijk onze vacature voor Adviseur/Projectleider