skip to Main Content

Gemeente Nuenen c.a.: Dorpskern Nuenen

Toekomstperspectief Nuenen
Toekomstperspectief Nuenen

Samen komen tot een gedragen visie voor het dorpscentrum

Raadhuis Advies is door de gemeente Nuenen gevraagd om het proces om te komen tot een Dorpskernvisie voor de gemeente Nuenen te begeleiden. De directe aanleiding voor deze Dorpskernvisie was de ontwikkeling van de Kloostertuin in de kern Nuenen. Naast deze ontwikkeling zijn in het centrum van Nuenen meerdere locaties gelegen die aanleiding geven tot een bezinning op het totaalbeeld van het centrum.

Toekomstperspectief Nuenen
Toekomstperspectief Nuenen

De visie is tot stand gekomen door een nauwe interactie tussen een stedenbouwkundig bureau en een werkatelier van bewoners, ondernemers en belangengroeperingen. In een viertal sessies is het centrum verkend, zijn de kwaliteiten en knelpunten benoemd en scenario’s en studies opgesteld. In de studies naar ontwikkelingskansen is vrijelijk gebrainstormd, waarbij een realistische en haalbare visie een hard uitgangspunt was.

De visie analyseert de situatie en schetst kansen voor ontwikkelingen. Daarbij is gekozen voor een praktische insteek waarin voortgeborduurd is op de huidige kenmerken van Nuenen. In het proces om te komen tot een visie hebben communicatie en het creëren van draagvlak centraal gestaan. De inwoners van Nuenen en de gemeenteraad zijn intensief betrokken geweest. In December 2010 is de ‘Toekomstperspectief Dorpskernvisie en Centrumvisie Nuenen’ vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente is inmiddels gestart met het ontwikkelen van enkele locaties in het centrum.

logo gemeente nuenen
Back To Top
×Close search
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!