skip to Main Content

Gemeente Nuenen c.a.: Procesmanagement Waterplan Nuenen

Water in de kern Nuenen
Water in de kern Nuenen

Op weg naar een duurzaam en aantrekkelijk watersysteem

De gemeenteraad van Nuenen stelde medio 2009 het Gemeentelijk Waterplan vast. Een van redenen hiervoor was het grote aantal watertoetsen dat vanwege diverse bouwprojecten binnen de gemeente opgesteld moesten worden. De gemeente vroeg Raadhuis Advies het procesmanagement van het Gemeentelijk Waterplan te verzorgen.

Het Gemeentelijk Waterplan kwam tot stand in samenspraak met Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant en Brabant Water. Het plan beschrijft de gemeenschappelijke visie, vertaald in heldere doelen voor onder andere oppervlaktewater, grondwater, riolering, ecologie, beleving en beheer en onderhoud.

Een van de onderdelen van het Waterplan is het Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Waterplan voor de periode 2008 – 2020. De procesmanager coördineert de voortgang van dit uitvoeringsprogramma op procesniveau, de projectleiders coördineren op inhoud. De procesmanager voert overleg met de projectleiders over de voortgang in de projecten, rapporteert en evalueert over de voortgang en de bereikte doelen aan het bestuur en bereidt besluitvorming voor richting het College en de Raad.

Provincie Noord-Brabant
Back To Top
×Close search
Zoeken