skip to Main Content

Gemeente Stein: Achter de Hegge

Verplaatsing woonwagenlocatie

In de kern Berg aan de Maas van de gemeente Stein speelt een langlopende kwestie tussen twee verschillende bewonersgroepen. Om de problemen voorgoed te beëindigen, wordt besloten een nieuwe locatie voor een van beide groepen te zoeken. Raadhuis Advies wordt gevraagd dit proces te begeleiden.

Leefbaarheidsproblemen

De locatie Achter de Hegge/Stegerweg ligt in de kern Berg aan de Maas. In de wijk leven twee bewonersgroepen. Omdat de levensstijlen van deze bewoners fors van elkaar verschillen, ontstaan leefbaarheidsproblemen. In 2011 besluit de gemeente de ontstane problemen in de kaart te brengen om zo tot een structurele oplossing te komen. Uit een van de verrichte onderzoeken blijkt dat de beide bewonersgroepen door grote cultuurverschillen niet in staat zijn om naast elkaar te leven. Zij kunnen de problematiek daarom niet zelf oplossen.

De aanpak

De gemeenteraad vraagt Raadhuis Advies een bestuursopdracht op te stellen voor het college om de haalbaarheid van de verplaatsing van een van de bewonersgroepen te onderzoeken. Daarbij wordt specifiek gevraagd meerdere alternatieve locaties te bekijken. Bij dit onderzoek valt het oog op een locatie aan de oostzijde van het nieuwe uitleggebied de Bramert-Noord in de kern Urmond. Deze locatie wordt als meest geschikte vervanging voor de locatie Achter de Hegge/Stegerweg aangewezen. In februari 2013 krijgt het college de opdracht om deze nieuwe locatie verder uit te werken. Raadhuis Advies wordt in het voorjaar van 2014 gevraagd dit proces verder vorm te geven.

In mei 2014 besluit de gemeenteraad in Bramert-Noord zes nieuwe woningen te realiseren in samenwerking met woningbouwcorporatie Wonen Limburg. Momenteel wordt de planologische procedure doorlopen en worden de woningen in samenspraak met de toekomstige bewoners vormgegeven. De bouw van de zes woningen start waarschijnlijk in het voorjaar van 2015. Na de zomer worden de nieuwe woningen betrokken. Raadhuis Advies levert het projectmanagement tot en met de oplevering van de woningen. Aansluitend zorgt Raadhuis voor de financiële afwikkeling, de projectevaluatie en de eindrapportage.

Back To Top
×Close search
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!

Bekijk onze vacature voor Adviseur/Projectleider