skip to Main Content

Gemeente Tilburg: Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt

Aansluiting-Onderwijs-Arbeidsmarkt

De wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt is essentieel om mensen hun talenten te laten ontwikkelen en om een goed functionerende economie te stimuleren. Tegelijkertijd worden beide (beleids)domeinen vaak onvoldoende in samenhang vormgegeven en uitgevoerd. Juist om die samenhang te bevorderen is Raadhuis Advies in 2018 door de gemeente Tilburg gevraagd om een integraal programma Onderwijs-Arbeidsmarkt uit te werken en in de gemeentelijke organisatie te implementeren.

Om de programmatische kaders te bepalen is met de gemeente Tilburg een intensief proces doorlopen waarin de belangrijkste ontwikkelingen en opgaven voor onderwijs en arbeidsmarkt zijn geïdentificeerd. Daarbij is met betrokkenen bepaald waar prioriteiten gelegd moeten worden en welke ambities en gewenste impact realistisch zijn. Tot slot heeft Raadhuis Advies alles vertaald naar concrete activiteiten en een organisatieadvies.

Back To Top
×Close search
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!