skip to Main Content

Gemeente Weert: Professionaliseren projectmatig werken

Professionaliseren projectmatig werken
Professionaliseren projectmatig werken

Praktische invulling vaak weerbarstig

Weert kent al geruime tijd de systematiek van Projectmatig Werken (PMW) binnen haar organisatie. Hoewel het er op papier goed uitziet, blijkt de dagelijkse praktijk weerbarstiger: nogal eens wordt teruggegrepen op ‘oude’ werkwijzen, waardoor doelmatigheid en transparantie gevaar lopen. Na enkele jaren ervaring met PMW, was het dus hoog tijd om de werkwijze eens tegen het licht te houden. Met name de verankering van de gemeentelijke organisatie als geheel vraagt aandacht. Raadhuis Advies begeleidt de gemeente daarbij.

‘Wel bekend, maar onvoldoende gebruikt’ is een veel gehoorde reactie op de vraag naar het gemeentelijk Handboek Projectmatig Werken uit 2003. Raadhuis Advies is gevraagd de organisatiebrede toepassing van PMW opnieuw aan de orde te stellen en er voor te zorgen, dat het niet alleen bij theorie blijft.  Wij verzorgen:

  • een maatwerk trainingsprogramma Projectmatig Werken voor iedereen die een rol heeft in projecten, dus behalve de directe projectmedewerkers ook de leden van de Gemeenteraad en het College van B&W, alsmede het management en medewerkers van andere sectoren;
  • een herijking van het gemeentelijk Handboek Projectmatig Werken, in overleg met vertegenwoordigers vanuit de ambtelijke organisatie;
  • een nulmeting van alle lopende projecten door het opstellen van een Projectenboek, met onder meer projectplanningen en capaciteitsramingen;
  • een uitrol Projectmatig Werken met onder meer aandacht voor de IK-, WIJ- en HET-dimensie;
  • het opzetten van een expertisecentrum voor Projectmatig Werken.
Gemeente Weert
Back To Top
×Close search
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!