Klimaat Adaptief Rivierenland: Regionale Klimaatadaptatie Strategie

Rivierengebied klimaat bestendig samen aan de slag

Naar een klimaatbestendig en klimaatrobuust Rivierenland

De regio Rivierenland gaat aan de slag met het klimaatbestendig en waterrobuust maken van de leefomgeving. Namens de betrokken gemeenten, het waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland levert Raadhuis Advies de procesbegeleider. Deze zorgt ervoor dat er stapsgewijs wordt toegewerkt naar een regionale adaptatiestrategie (RAS) met een uitvoerings- en investeringsagenda.

Het klimaat verandert. Het wordt warmer en we krijgen steeds meer te maken met extremere hitte, hoosbuien, droogte en overstromingsrisico’s. Dit heeft gevolgen voor onze leefomgeving en het vraagt om aanpassingen op kortere en langere termijn. Met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie als leidraad werken negen gemeenten in regio Rivierenland, de provincie Gelderland en waterschap Rivierenland samen op het gebied van ruimtelijke adaptatie in de Werkregio Klimaat Adaptief Rivierenland (KAR). Het doel is dat Rivierenland uiterlijk in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht.

Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!