skip to Main Content

NV Rede: Re-allocatie bedrijven in regio Eindhoven

Het juiste bedrijf op de juiste plaats

In het streven naar een steeds duurzamer samenleving wordt ook kritisch gekeken naar ruimtegebruik.

In ons dichtbevolkte land is het extra belangrijk dat de verschillende gebruiksfuncties optimaal op elkaar worden afgestemd. Dat geldt zeker voor bedrijvigheid. NV Rede wil dit duurzaam ruimtegebruik voor bedrijven bevorderen, door onder meer vraag en aanbod op de markt van bestaande bedrijfshuisvesting beter op elkaar af te stemmen. Onder andere Raadhuis Advies leverde hiervoor de denk- en doekracht.

In opdracht van de regionale ontwikkelingsmaatschappij NV Rede legde Raadhuis Advies contact met door de deelnemende gemeenten geselecteerde ondernemers. Het ging enerzijds om bedrijven met een concrete huisvestingsbehoefte en anderzijds om bedrijven die op verzoek van de gemeenten verplaats zouden moeten worden, bijvoorbeeld vanwege de ruimtelijke of milieukundige situatie.

Achtereenvolgens inventariseerden wij de ruimte- en verhuisbehoefte bij de bedrijven en zetten deze behoefte af tegen de mogelijkheden van de huidige locatie en bestaande aanbod van vastgoed in de markt. Wij hadden hiermee een intermediaire rol tussen de bedrijven en de overheid. Voor ons is dat een ideale positie, aangezien we zowel de taal van de bedrijven als van de overheid spreken.

Voor een groot aantal bedrijven is inmiddels een passende huisvestingsoplossing gevonden, hetzij op de huidige locatie, hetzij door een verplaatsing naar bestaand vastgoed. Hierdoor was het mogelijk de realisatie en uitgifte van nieuwe bedrijfskavels te beperken en de bestaande locaties vitaal te houden.

Back To Top
×Close search
Zoeken