skip to Main Content

Privacyverklaring Raadhuis Advies

Raadhuis Advies BV (hierna: Raadhuis Advies) vindt het respecteren en beschermen van uw privacy belangrijk. Daarom zorgen wij ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In deze verklaring geven wij onder meer aan welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Daarnaast leggen wij uit welke cookies wij gebruiken en plaatsen. Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 10 oktober 2018.

Persoonsgegevens

De rechtsgronden voor het bewerken en bewaren van deze persoonsgegevens zijn:

  • toestemming;
  • uitvoering van een overeenkomst;
  • marketing;
  • wettelijke verplichting.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening, zoals uw, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, de functie die u heeft bij het bedrijf of de instantie waar u werkzaam bent, contactgegevens van andere betrokkenen bij de opdracht en betaalgegevens.
  • Contactgegevens van personen die contact met onze organisatie hebben (gehad) in het kader van door ons georganiseerde bijeenkomsten en trainingen.
  • Persoonsgegevens van relaties, die nodig zijn voor relatiebeheer, zoals de registratie van afspraken en – indien u hiervoor toestemming verleent – de toezending van onze nieuwsbrief.
  • Daarnaast kunnen we uw persoonlijke gegevens inzetten voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, om bestaande producten en diensten te verbeteren en om onze adviseurs te trainen. In deze gevallen worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor interne analyse en niet gecommuniceerd met externe partijen.
  • We verzamelen en bewaren uw persoonlijke gegevens eveneens voor servicedoeleinden en om aan wettelijke voorschriften te voldoen.

Als wij uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden gebruiken, informeren wij u vooraf welke persoonsgegevens het betreft en welk doel we met dat gebruik nastreven.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van derden die rechtstreeks betrokken zijn bij het uitvoeren van de opdracht, derden die wij inschakelen voor administratie, beheer en betaaldiensten, of voor zover wij dat op grond van wettelijke eisen verplicht zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw (persoons)gegevens.

Beveiliging

Om uw persoonsgegevens te beschermen, hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, aanpassing, ongeoorloofde toegang door anderen of ongewenste openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de opdracht of voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht dan houden wij die termijn aan.

Inzage, wijziging en verwijdering

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen kunt u hiertoe een verzoek indienen via info@raadhuisadvies.nl. Via dit e-mailadres kunt u ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens in een bestand aan u toe te sturen (recht op dataportabiliteit). Om misbruik van deze verzoeken te voorkomen, kunnen wij u vragen om uzelf adequaat te identificeren. In dat geval verzoeken we u om uw foto en BSN-nummer op uw identiteitsbewijs onleesbaar te maken. Binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, krijgt u schriftelijk antwoord van ons.

Cookies

Raadhuis Advies maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige bestandjes die automatisch met de door u bezochte webpagina’s worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Wij plaatsen functionele en analytische cookies. De functionele cookies zijn nodig voor de technische werking en optimalisatie van de website en bieden u gebruiksgemak. De analytische cookies zijn gericht op het bijhouden van de statistieken van de website. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd doordat uw IP-adres wordt ingekort. Hierdoor is tracking op individueel niveau technisch onmogelijk. Dat betekent dat de cookies, die vanuit onze website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen, uw privacy respecteren.

Als u wilt, kunt u geplaatste cookies zelf van de harde schijf van uw apparaat verwijderen. Raadpleeg hiervoor de instellingen van uw browser. Om te voorkomen dat Google Analytics informatie over uw bezoek aan onze website verzamelt, kunt u de Google Analytics Opt-out Add-on in uw browser installeren.

Nieuwsbrief

Wij brengen drie à vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit. Als u toestemming verleent voor de toezending van deze nieuwsbrief voegen wij uw e-mailadres toe aan de mailinglist. Onderaan elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich kunt afmelden.

In verband met de verschijningsvorm en verzending van onze nieuwsbrief verstrekken wij persoonsgegevens van u aan derden (Mailchimp). Net als wij zijn zij verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met deze derden hebben wij een overeenkomst afgesloten, die voldoet aan de eisen van deze verordening.

Vragen

Wij helpen u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring. U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Raadhuis Advies BV
Cacaokade 3
5705 LA Helmond

Telefoon: 0492 504740
Email: info@raadhuisadvies.nl

Back To Top
×Close search
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!