Gemeente Boekel: Bemiddeling Centrumontwikkeling

Gemeente Boekel
Bemiddeling leidt tot doorbraak in ontstane impasse.

Opmaat naar een synergetische samenwerking van vorm en inhoud

Bij gebiedsontwikkeling leidt een op voorhand goed doordacht projectplan voor een perceel niet automatisch tot een gewenst resultaat. Zo ontstond bij de ontwikkeling van de Hoek Buskensstraat, als onderdeel van de centrumontwikkeling van Boekel, een impasse doordat naastgelegen plannen onvoldoende op elkaar waren afgestemd. Raadhuis Advies bewerkstelligde als bemiddelaar dat de partijen nu toewerken naar een samenhangende ontwikkeling die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is.

De stuurgroep Centrumontwikkeling Boekel constateerde medio 2012 dat de ontwikkeling van de hoek Buskensstraat niet voorspoedig verliep. Omdat de plannen van de ontwikkelende partijen ter plaatse onvoldoende op elkaar afgestemd waren kon het gewenste resultaat in onvoldoende mate gehaald worden. Aan Raadhuis Advies is daarom gevraagd om verkennende gesprekken te voeren met beide ontwikkelende partijen om te bezien of een samenhangende ontwikkeling, binnen de door de Stuurgroep Centrumontwikkeling vastgestelde kaders, mogelijk was. Allereerst is met beide partijen separaat gesproken zodat de kansen en bedreigingen inzichtelijk gemaakt konden worden. Daarbij werd al snel duidelijk dat beide partijen belang hadden bij de voortgang in de ontwikkeling van de locatie. Vervolgens heeft er een gezamenlijk gesprek plaatsgevonden om met elkaar te bezien of een synergetische samenwerking vorm en inhoud kon krijgen.

Essentieel in dergelijke bemiddelingsprocessen is dat duidelijke procesafspraken met elkaar worden gemaakt. Alleen op deze wijze kan er toegewerkt worden naar een oplossing waar alle partijen achter staan. Inmiddels is de ontstane impasse doorbroken en wordt er weer vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van de locatie.

Gemeente Boekel
Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!