skip to Main Content

Onderwijs- en arbeidsmarkt

Onderwijs en arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt en het onderwijs zien zich geconfronteerd met radicale veranderingen en immense opgaven. Zo verandert de aard van onze werkgelegenheid fundamenteel onder invloed van nieuwe technologieën, economische specialisaties en maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd staat de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel onder druk als gevolg van demografische ontwikkelingen, het niet kunnen behouden van talenten of het opleiden voor de verkeerde beroepen. Een integrale benadering van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is nodig. Met de juiste aandacht voor de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Referenties in deze categorie

Gemeente Weert: Arbeidsmarktagenda

Gemeente Weert: Arbeidsmarktagenda

Onderwijs en arbeidsmarkt

De gemeente Weert zet in op proactief arbeidsmarktbeleid in samenwerking met het lokale bedrijfsleven en…

read more

Gemeente Tilburg: Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt

Onderwijs en arbeidsmarkt

De wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt is essentieel om mensen hun talenten te laten ontwikkelen…

read more
Strategische samenwerkingsagenda Tilburg University

Gemeente Tilburg: Strategische samenwerkingsagenda Tilburg University

Onderwijs en arbeidsmarkt

Hoe kan universitaire kennis praktisch ingezet worden bij stedelijke vraagstukken? En hoe kan de stedelijke…

read more
Deltaplan

Deltaplan Techniek Midden-Brabant

Economische ontwikkeling en Innovatie, Onderwijs en arbeidsmarkt

Triple-helix aanpak voor tekorten in de techniek De regio Midden-Brabant behoort met haar sterke maakindustrie…

read more
Back To Top
×Close search
Zoeken