Provincie Noord-Brabant: Brabantse Talentenagenda 2025

De reis van het talent
De reis van het talent

Connecting and staying connected

Voor de Brabantse economie en samenleving zijn hoogopgeleiden van groot belang. Ze dragen bij aan kennisontwikkeling en innovatie en vormen een belangrijke bouwsteen voor het behoud van vitale kernen en gemeenschappen. Voor het behoud en aantrekken van hoogopgeleid talent heeft de provincie opdracht gegeven om te komen tot een Talentenagenda als belangrijke pijler onder het nieuwe Brabantse arbeidsmarktbeleid.

PNB-Talentenagenda 2025_Rapport Connecting
Rapport ‘Connecting and staying connected’ – Provincie Noord-Brabant

Voor de Talentenagenda 2025 heeft Raadhuis Advies een verkenning uitgevoerd in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, Frisse Blikken en Altuition. Doel: meer inzicht krijgen in wat nu werkelijk de opgave is in het aantrekken en behoud van met name jong hoogopgeleid talent, welke onderliggende factoren daar een rol in spelen en welke gerichte acties ondernomen kunnen worden.

Er is intensief gesproken met jonge hoogopgeleiden, Brabantse hogescholen en universiteiten, ondernemers, gemeenten en arbeidsmarktregio’s. Diverse instrumenten en werkvormen zijn ingezet zoals een customer journey van de hoogopgeleiden, een brede consultatieronde, een denktank met studenten en young professionals, MKB workshops en een werkconferentie met meer dan 100 belanghebbenden en experts.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot ‘Connecting and staying connected: een verkenning naar een Brabantse Talentenagenda 2025’ en vormt de basis voor gezamenlijke activiteiten van de provincie en haar partners in de komende jaren.

Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!