Gemeente Weert: Arbeidsmarktagenda

Gemeente Weert: Arbeidsmarktagenda

De gemeente Weert zet in op proactief arbeidsmarktbeleid in samenwerking met het lokale bedrijfsleven en onderwijs. Diverse initiatieven zijn de afgelopen jaren gestart om de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren. Zowel op lokaal niveau als in regionaal verband met de arbeidsmarktregio Midden-Limburg. De gemeente Weert had echter behoefte aan meer focus en samenhang in de keuzen en activiteiten in de vorm van een arbeidsmarktagenda. Raadhuis Advies ondersteunt de gemeente Weert in 2019 bij de vormgeving van deze agenda en de vertaling ervan naar een actiegericht programma.

Voor de gemeente Weert vormen economie, onderwijs en arbeidsmarkt belangrijke thema’s, die gerealiseerd worden door het voortzetten van bestaande projecten en plannen maar ook door het inzetten van nieuwe activiteiten. Het collegeprogramma spreekt over een “betere aansluiting MBO-arbeidsmarkt”, een “vitale arbeidsmarkt door het wegnemen van belemmeringen” en “samenwerking op alle niveaus”. Om de juiste keuzen te maken is er behoefte aan een actiegerichte arbeidsmarktagenda. Raadhuis Advies treedt op als projectleider om te komen tot een Weerter visie op de lokale en regionale arbeidsmarkt, de vertaling naar een breed gedragen actiegericht programma en een structurele samenwerking tussen de triple-helix partners.

Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!