Deltaplan Techniek Midden-Brabant

Triple-helix aanpak voor tekorten in de techniek

De regio Midden-Brabant behoort met haar sterke maakindustrie tot de economische koplopers van Nederland. Dit wordt echter ernstig bedreigd door de sterk groeiende tekorten aan technisch opgeleid personeel. Met het Deltaplan Techniek kiest de regio voor een proactieve aanpak van die uitdaging. Raadhuis Advies was in 2017/2018 projectleider voor de ontwikkeling en organisatie van het Deltaplan Techniek.

Delta techniek midden Brabant

Delta techniek midden Brabant

Het groeiend tekort aan goed opgeleide technici raakt vele sectoren en vraagt betrokkenheid van een groot aantal partijen. Een omvangrijke groep ondernemers, onderwijsvertegenwoordigers, gemeenten en organisaties als UWV en Midpoint Brabant zijn betrokken bij het proces voor het Deltaplan Techniek. De opgave is om samen tot gedragen oplossingsrichtingen te komen (co-creatie) en de vereiste triple-helix samenwerking verder te stimuleren.

Samen met de partners hebben wij de problematiek in meer detail in beeld gebracht en verkend welke mogelijke oplossingsrichtingen uitgewerkt kunnen worden. Dit heeft geleid tot een contourenschets waarin vijf hoofdrichtingen benoemd zijn:

  • Het vergroten van instroom in het bèta technisch onderwijs
  • Het verbeteren van de kwaliteit van het bèta technisch onderwijs
  • Inzetten op behoud en onderhoud van aanwezig technisch talent
  • Het stimuleren van modern werkgeverschap
  • Het beter benutten van de ‘stille’ reserves als zij-instromers en uitkeringsgerechtigden

Deze vijf oplossingsrichtingen zijn onder regie van Raadhuis Advies vertaald naar het Deltaplan Techniek Midden-Brabant: een samenhangend pakket aan regionale maatregelen die ook de samenwerking door alle betrokkenen een impuls geeft. Het Deltaplan kent tien actielijnen die het techniekvak promoten en het onderwijs ondersteunen. Het is niet bedoeld als statisch programma maar is veel eerder een levende en adaptieve agenda, zodat altijd ruimte blijft voor nieuwe initiatieven.

Typisch voor het Deltaplan Techniek is dat de uitvoering altijd samenwerking vraagt van meerdere partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en/of de overheid. Voor iedere actielijn zijn trekkers benoemd, regie en aansturing is belegd bij Midpoint Brabant. Daarnaast is door Raadhuis Advies een succesvolle subsidieaanvraag begeleid waarmee een coördinator/kwartiermaker voor meerdere jaren ingezet kan worden.

Het Deltaplan Techniek Midden-Brabant is op 6 juni 2018 tijdens de Dutch Technology Week officieel gelanceerd. Voor meer informatie: deltaplantechniek.nl.

Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!