Brabant, Eersel en Bergeijk: Verkeersstructuur Middengebied Eersel-Bergeijk

Eersel Enderakkers

Samen werken aan bereikbaarheid

Verkeer trekt zich in de regel niets aan van gemeentegrenzen. Als de ene gemeente met een verkeersprobleem kampt, dan heeft de buurgemeente daar vaak ook last van. Zo ook in Bergeijk en Eersel, waar een ontoereikende verkeersstructuur leidt tot veel sluipverkeer en verkeersonveiligheid in het buitengebied en de kern. Beide gemeenten zoeken samen met de provincie Noord-Brabant naar oplossingen om de problemen duurzaam op te lossen. Raadhuis Advies werd gevraagd mee te denken over mogelijke oplossingen en het proces te begeleiden.

Directe aanleiding voor de studie is de voortdurende stijging van de dagelijkse drukte op de provinciale weg N397, met name als gevolg van verkeer dat de weg als alternatief gebruikte voor de N69. De slechte doorstroming die dit in de spits oplevert op de verschillende rotondes zorgt er weer voor dat steeds meer verkeer uit de omgeving van Bergeijk uitwijkt naar alternatieve routes door het buitengebied. Veel van dit verkeer maakt op haar route tevens gebruik van sluipwegen door de kom van Eersel. Beide gemeenten en de provincie vroegen Raadhuis Advies een verkenning uit te voeren naar de omvang van de problemen. Eén van onze conclusies was, dat veel sluipverkeer het gevolg is van de eenzijdige aansluiting van de kernen Bergeijk, Weebosch en Luyksgestel op het hoofdwegennet. Door noordelijk om Bergeijk nieuwe infrastructuur toe te voegen kan dit probleem grotendeels worden ondervangen. Inmiddels voeren wij een planstudie uit, om zorgvuldig te kunnen bepalen hoe de nieuwe infrastructuur het best in de omgeving kan worden ingepast. Zo kan ook nauwkeuriger in beeld worden gebracht wat daarvan de effecten zijn.

Het project vormt voor ons een bijzondere uitdaging, omdat behalve de inhoudelijke vraag veel aandacht uitgaat naar de samenwerking tussen de drie opdrachtgevers. Hoewel zij alle drie de problemen onderkennen, hebben ze toch ieder een eigen beeld van de meest doelmatige oplossing. Extra complicerende factor in het proces vormt de discussie over de toekomst van de N69. Hiervoor loopt een separaat planproces vanuit de provincie. Beide projecten kunnen echter niet volledig los van elkaar worden gezien.

Provincie Noord-Brabant
Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!