Gemeente Nuenen c.a.: Woningbouw Nuenen-West

Gemeente Nuenen c.a.: Woningbouw Nuenen-West
Kwaliteit in Dommeldal

Een bijzondere plek vraagt een bijzondere aanpak

Nuenen is na jaren van stilstand weer flink aan het bouwen. Sinds 2005 wordt onder de vleugels van het gemeentelijk projectbureau volop gewerkt aan diverse ontwikkelingslocaties. Met 1.575 woningen is Nuenen-West is daarvan verreweg de grootste. Raadhuis Advies coördineert namens de gemeente de voorbereidingen. Vanwege de bijzondere plek bij het Dommeldal werd vanaf het begin ingezet op maximale kwaliteit. Nuenen-West moet iets bijzonders worden!

Gemeente Nuenen c.a.: Woningbouw Nuenen-West

De ontwikkelingslocatie Nuenen-West is niet eens groot in vergelijking met de vele andere woningbouwlocaties in de regio Eindhoven. Het Nuenens gemeentebestuur besefte al snel dat kwaliteit nodig was om zich ten opzichte van al die andere locaties te kunnen onderscheiden. De kracht van Nuenen-West is haar gunstige ligging op een steenworp afstand van Eindhoven én in het groene landschap van het Dommeldal. De typisch Brabantse dorpssfeer in Nuenen deed de rest: er werd ingezet op een écht dorpse woonwijk – een nieuw dorp – dat maximaal gebruik maakt van alle reeds beschikbare kwaliteiten in het gebied. Voorwaar een hoge ambitie.

Gemeente Nuenen c.a.: Woningbouw Nuenen-West

We lieten het streven naar kwaliteit in alles terugkomen. Daarom werd vanaf de start van het planproces gebruik gemaakt van de expertise van een onafhankelijke kwaliteitscommissie, die alle ontwerpen voor Nuenen-West kritisch beoordeelde. Inmiddels is die commissie uitgegroeid tot een vaste gemeentelijke adviescommissie, het Team Ruimtelijke Kwaliteit. Er werden voor de ontwerpwerkzaamheden stedenbouwkundigen van naam ingezet. We zorgden voor een goede verankering van het ambitieniveau van de plannen door een uitgebreid beeldkwaliteitsplan te laten opstellen en strakke uitwerkingsregels te formuleren voor het bestemmingsplan.

Een lastige factor in het Nuenen-West proces was de tijd. De werkingsduur van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in combinatie met een bescheiden eigen grondpositie, noopte de gemeente snel te werken. Daarom kozen we voor een strak geregisseerd proces, dat vanaf start tot en met vaststelling van het bestemmingsplan net iets meer dan drie jaar doorlooptijd vergde, precies als gepland. Deze snelheid was alleen mogelijk door continu intensief te communiceren met alle belanghebbenden, inclusief het gemeentebestuur. Ondertussen moest ook met de in het gebied aanwezige marktpartijen tot bindende afspraken worden gekomen. Het onderhandelingstraject besloeg liefst twee jaar, maar leidde uiteindelijk tot een prima resultaat voor beide partijen.

Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van Deelplan I (zo’n 320 woningen). Na vaststelling van dit eerste Uitwerkingsplan kunnen de bouwactiviteiten starten.

Gemeente Nuenen c.a.: Woningbouw Nuenen-West
Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!