Gemeente Valkenswaard: Projectmatig Werken

Het projectmatig werken is opnieuw in de organisatie ingevoerd
Het projectmatig werken is opnieuw in de organisatie ingevoerd

Meer doen met minder mensen

De gemeenten hebben sinds dit jaar fors meer taken. Helaas houdt het beschikbare financiële budget daarmee geen gelijke tred. In de voorbereiding hierop heeft menige gemeente voor dit probleem een oplossing gezocht. Ook Valkenswaard. Een middel om werkvoorraad en beschikbare capaciteit beter op elkaar af te stemmen, is efficiënter en doelgerichter werken. Mede daarvoor stuurde de gemeente binnen haar organisatie op professionalisering van het projectmatig werken. Omdat eerdere pogingen niet het beoogde effect hadden, is Raadhuis Advies om advies gevraagd.

Masterclass

Projectmatig werken is een goed instrument om de werkvoorraad binnen de organisatie transparanter te maken en de werkprocessen efficiënter en inzichtelijker. De invoering van projectmatig werken wordt meestal door het management geïnitieerd, om het -na gedegen beraad- op de werkvloer te introduceren. In Valkenswaard ging het anders. Hier werd vooraf de vraag gesteld hoe nut en noodzaak van projectmatig werken helder gemaakt kon worden. Daarbij werd de hele organisatie, ook het bestuur, betrokken, omdat projectmatig werken alleen kans van slagen heeft als de hele organisatie meedoet. De gemeente vroeg Raadhuis Advies haar projectleiders en beleidsmedewerkers te begeleiden in het ontdekken van de meerwaarde van projectmatig werken voor de organisatie als geheel en op individueel niveau voor henzelf. Raadhuis Advies verzorgde daarop een trainingsprogramma, waarin de verschillende facetten van het projectmatig werken aan bod kwamen, zoals het ‘waarom’ van projectmatig werken. Via een masterclass werden bestuur, management en ook de gemeenteraad in het proces betrokken.

Implementatie

Het trainingsprogramma was het startsein voor een proces tot herinvoering van het projectmatig werken in de organisatie. Dit proces heeft inmiddels tot resultaten geleid. Er is een gemeentelijk projectenbureau opgericht en de organisatie werkt hard aan het opstellen van compacte, goed hanteerbare formats en werkprocessen, die het projectmatig werken ondersteunen. Daarnaast worden taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie scherper gedefinieerd. Raadhuis Advies begeleidt deze implementatiefase door het in huis managen van het voorbeeldproject ‘Programmaplan N69’.

Gemeente Valkenswaard
Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!