Gemeente Weert: Uitbreiding Koninklijke Militaire School (KMS)

Onderhandelingsveld afbakenen en partijen meekrijgen
Onderhandelingsveld afbakenen en partijen meekrijgen

Helderheid in onderhandelingen leidt tot resultaat

Overeenkomsten sluiten wordt een moeilijke zaak, indien de betrokken partijen uitgebreide wensen hebben en deze ook nog eens onderling aan elkaar koppelen. Bij de uitbreiding van de Koninklijke Militaire School in Weert bleek het nodig hetgeen waarover wél onderhandeld werd en hetgeen waarover niet, scherp van elkaar te scheiden. Met deze methode werd uiteindelijk een succesvol resultaat gehaald. Raadhuis Advies verzorgt sinds 2009 namens de gemeente de projectleiding van dit project.

De Koninklijke Militaire School (KMS) wilde vanwege de toename van het aantal opleidingen het bestaande opleidingsinstituut in Weert uitbreiden. In 2009 was de locatie voor de uitbreiding al bekend, maar er bleek nog een lange weg te gaan. Het Ministerie van Financiën moest eerst de grond verwerven van de gemeente en van een derde partij. Hierbij kwamen veel – ogenschijnlijk tegenstrijdige – belangen bij elkaar. Dit frustreerde niet alleen de uitbreiding, ook de voortgang van enkele andere projecten in de buurt had er onder te lijden. Het was voor de voortgang cruciaal om iedereen liefst snel op één lijn te krijgen.

De onderhandelingen over de grondtransactie werden meer en meer complex omdat partijen steeds weer nieuwe aspecten inbrachten. Dat maakte het bereiken van overeenstemming schier onmogelijk. Pas op het moment dat wij het onderhandelingsveld duidelijk wisten af te bakenen en partijen hierin mee wisten te krijgen, kwam er schot in de zaak. Uiteindelijk werd overeenstemming over de grondtransactie bereikt.  Inmiddels is de grond overgedragen.  Hierbij was het nodig onder meer een openbare weg af te sluiten voor openbaar verkeer en te verkopen. Hiervoor heeft veel overleg plaatsgevonden met nutsbedrijven over het al dan niet verplaatsen van de kabels en leidingen.

Het vervolg van de planvorming vindt plaats onder leiding van het Ministerie van Defensie. De gemeente heeft in deze fase van het project een faciliterende rol.

Gemeente Weert
Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!