Gemeente Geldrop-Mierlo en Stedelijk Gebied Eindhoven: Procesmanagement Wonen

Woonvisie 2020-2028

Geldrop-Mierlo is een van de gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven. Binnen het SGE vindt samenwerking plaats op een divers aantal thema’s. Een daarvan is het thema Wonen. De grote druk op de woningmarkt in de regio SGE zorgt ervoor dat het werkveld Wonen een grote opgave kent. Raadhuis Advies ondersteunt de gemeente bij het oppakken van deze opgave en het realiseren van haar ambities.

De woningmarkt eindigt niet bij de lokale gemeentegrenzen. Dit is dan ook reden voor het SGE om ‘als ware zij één gemeente’ het thema wonen op te pakken. Dit betekent concreet dat er op regionaal niveau samenwerking wordt gezocht en nauwe afstemming plaats vindt over concrete projecten en het te voeren woonbeleid.

De procesmanager van Raadhuis Advies neemt namens Geldrop-Mierlo deel in de regionale samenwerking op het thema Wonen. Zo heeft onze adviseur namens het gehele SGE de evaluatie en uitwerking van een nieuwe urgentieregeling begeleid. Deze regeling maakt het mogelijk dat mensen die in een noodsituatie zijn beland en met spoed een sociale huurwoning nodig hebben deze met voorrang toegewezen kunnen krijgen. Eind 2019 hebben de negen gemeenteraden unaniem ingestemd met een gelijkluidende Huisvestingsverordening en hebben de negen gemeenten en 10 betrokken woningcorporaties een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de uitvoering van deze urgentieregeling.

Naast het begeleiden van regionale opdrachten, pakt onze adviseur voor de gemeente Geldrop-Mierlo ook de lokale opgaven op. Geldrop-Mierlo kent net als de regio een grote woonopgave. Om de woningbouw te kunnen versnellen heeft het ministerie van BZK de regeling Woningbouwimpuls opengesteld in 2020. Voor het project Centrum Geldrop hebben wij samen met diverse vakdisciplines de subsidieaanvraag (circa 800 woningen) uitgewerkt.

De werkzaamheden strekken zich verder uit van het opstellen van de lokale Woonvisie, het onderhandelen over nieuwe Prestatieafspraken met corporaties en huurders tot het toetsen van nieuwe woningbouwinitiatieven.

Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!