Gemeente Geldrop-Mierlo: Woonvisie 2020-2028

Woonvisie 2020-2028

“Geldrop-Mierlo is niet zomaar een plek, het is ons thuis”

Voor de gemeente Geldrop-Mierlo heeft Raadhuis Advies de nieuwe woonvisie opgesteld voor de periode 2020-2028. Het gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen op het thema ‘wonen’, de ambities die daarbij gekoesterd worden en waar de gemeente de komende jaren op gaat inzetten. De Woonvisie dient ook als kader voor het overleg met de woningcorporaties en de jaarlijkse prestatieafspraken.

Bij het opstellen van de Woonvisie 2020-2028 heeft Raadhuis Advies eveneens de belangrijkste ontwikkelingen en trends in beeld gebracht, input van de gemeenteraad benut en de dialoog met belanghebbenden vormgegeven (raadsleden, corporaties, huurdersvertegenwoordiging, bouwcollectieven, etc.). De Woonvisie 2020-2028 is op 15 juni 2020 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo.

Woonvisie 2020-2028
Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!