Stichting Brainport Smart District: Brainport Smart District

Brainport Smart District

De programmalijnen van Brainport Smart District

Living the future

In Brainport Smart District (BSD) wordt gewerkt aan de wijk van de toekomst. De ambitie is om de slimste wijk van de wereld neer te zetten. Raadhuis Advies en partnerorganisatie Trifaire zijn nauw betrokken bij dit project in diverse rollen, zoals implementatiemanager, programmamananager Data, programmamanager tijdelijke woningen en directie.

In Brainport Smart District wordt, in samenwerking met Brainport Development, de gemeente Helmond, de provincie Noord-Brabant, de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit van Tilburg, gebouwd aan de slimste wijk van de wereld. Dit gebeurt vanuit de visie dat verstedelijking anders moet! De huidige verstedelijking leidt tot veel problematiek. In Brainport Smart District wil men deze problematiek een halt toe roepen, door een zelfvoorzienende en duurzame wijk te creëren, gebruik makend van nieuwe inzichten en de nieuwste technologieën. Hiertoe zijn acht programmalijnen ontwikkeld: de circulaire wijk, participatie, de sociale en veilige wijk, de gezonde wijk, de digitale wijk, de mobiele wijk, de wijk met energie en de wijk met water.

Brainport Smart District omarmt experimenteren en ‘learning by doing’. Het moet gezien worden als een flexibel netwerk dat zich ontwikkeld rond de behoeften van haar inwoners. En die inwoners dat zijn lokale en internationale pioniers die open staan om te experimenteren met nieuwe manieren van leven en werken (early adaptors). Brainport Smart District bestaat niet uit een vooraf bepaald vast plan dat eerst wordt ontworpen en daarna wordt gebouwd; het is een adaptieve stedelijke ambitie, waarbij ontwerp en constructie hand in hand gaan met stapsgewijze ontwikkeling, begeleid door de gebruikers. In de komende 10 jaar zullen 1500 vaste woningen, 500 tijdelijke woningen en 12 hectare bedrijventerrein worden gebouwd op basis van de behoeften van mensen die in het gebied wonen en werken. De ambitie is om een duurzame, circulaire en sociaal samenhangende buurt te realiseren die geniet van gezamenlijke voedselproductie, waterbeheer, energieopwekking, gezamenlijk digitaal gegevensbeheer en revolutionaire transportsystemen. Het kenmerkende karakter is het toepassen van de nieuwste technologieën en kennis, waarmee BSD echt een ‘living lab’ is.

Brainport Smart District, living the future

Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!