skip to Main Content

ERAC: Regionale Energie Strategie (RES) metropoolregio Eindhoven

Elkaar optimaal versterken: energiek en innovatief

Metropoolregio Eindhoven stelt gezamenlijk als één van 30 regio’s in Nederland een regionale energiestrategie op waarin strategische lijnen voor het besparen van energie en het duurzaam opwekken van energie worden weergegeven. Raadhuis Advies levert hierin de overall inhoudelijk procesleider om te komen tot een inhoudelijk totaalbeeld RES.

In het kader van het Nationaal Klimaatakkoord heeft het Rijk aan 30 regio’s in Nederland gevraagd te onderzoeken hoe en waar ze energie kunnen besparen en energie duurzaam kunnen opwekken. Regio’s stellen hiervoor een Regionale Energiestrategie (RES) op. Deze RES is een instrument om te komen tot keuzes voor de besparing van energie, de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de benodigde energie-infrastructuur. De RES heeft een horizon van 2030 met een lange termijn doorkijk naar 2050.
Met het opstellen van een gezamenlijke RES laten 21 gemeenten, twee Waterschappen en Provinciale Staten zien dat ze zelf verantwoordelijkheid erkennen en nemen om de gestelde opgave – op tijd – te realiseren. Het opstellen van een RES is een complexe opgave met enorme technische, financiële, maatschappelijke en ruimtelijke impact. Voor bijvoorbeeld het aanwijzen van zoekgebieden voor de plaatsing van windturbines en zonnevelden is altijd een afweging nodig met andere belangen, zoals de energie-infrastructuur, ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijk draagvlak. De RES verbindt daarom belangrijke stakeholders: provincies, gemeenten, waterschappen, netbeheerders, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Back To Top
×Close search
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!