Stedelijk Gebied Eindhoven: Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties

Bedrijventerreinen in het Stedelijk Gebied Eindhoven

Het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties ondersteunt vastgoedprojecten op bestaande bedrijventerreinen in het Stedelijk Gebied Eindhoven, die zonder een financiële impuls niet gerealiseerd worden. Het betreft een samenwerking tussen het SGE en de BOM. Begin 2020 heeft de BOM kenbaar gemaakt uit de samenwerking te willen stappen. Het SGE wil de regeling voortzetten. Raadhuis Advies begeleidt de omvorming naar het ROW 2.0.

Het ROW zet zich in op het gebiedsgericht stimuleren van (werk)locaties en innovatie. Belangrijke overweging daarbij is dat het aanbod op bestaande terreinen lang niet altijd aansluit op de behoeften van bedrijven. Het SGE en de BOM vonden het van belang om nieuwe innovatieve ontwikkelingen op bestaande bedrijventerreinen waar nodig te faciliteren. Dat leidt tot werkgelegenheid, versterking van de concurrentiepositie en het geeft een kwaliteitsimpuls aan bestaande bedrijventerreinen. De operationele start van het ROW was in 2018. Voor het fonds is de ROW BV opgericht, waarin zowel de negen gemeenten uit het SGE en de BOM aandeelhouder en financier zijn van deze regeling.

Begin 2020 is het ROW geëvalueerd. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat het fonds weliswaar voorziet in een behoefte van het bedrijfsleven, maar dat de resultaten zijn achtergebleven bij de verwachtingen. Het SGE wil het fonds voortzetten na het doorvoeren van een aantal aanpassingen in de regeling. De BOM wil niet langer deelnemen aan het ontwikkelfonds. Dit betekent dat zij zowel haar rol als aandeelhouder in de ROW BV wenst te beëindigen als ook haar rol als medefinancier van het ontwikkelfonds. De provincie wenst de financiering van het fonds over te nemen.

Om tot het nieuwe ROW 2.0 te komen moeten er zowel aan de publiekrechtelijke als de civielrechtelijke zijde de nodige stappen worden gezet:

  • De aandelenoverdracht en uittreding van de BOM uit de ROW BV moet worden geregeld
  • Het borgen van de samenwerking tussen de SGE in een nieuwe governance structuur
  • Het sluiten van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de deelnemende gemeenten
  • De negen gemeenten moeten een nieuwe subsidieverordening ROW vaststellen voor de aangepaste regeling
  • Het borgen van de samenwerking tussen het SGE en de provincie via een subsidiebeschikking

De procesmanager van Raadhuis Advies begeleidt namens het SGE deze werkzaamheden.

Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!