Gemeente Buren: Professionaliseren grondbeleid en projectmatig werken

Nieuwe Nota Grondbeleid als startpunt voor professionaliseringsslag
Nieuwe Nota Grondbeleid als startpunt voor professionaliseringsslag

Interactieve werksessies met de gemeenteraad

De gemeente Buren heeft de ontwikkeling van ruimtelijke projecten de afgelopen jaren voortvarend ter hand genomen. De contractonderhandelingen met private partijen leverden echter onvoldoende resultaat op. Reden daarvoor was het ontbreken van een actualiseerd gemeentelijk grondbeleid. Naar aanleiding daarvan hielp Raadhuis Advies de gemeente bij het opstellen van een nieuwe Nota Grondbeleid.

Raadhuis Advies maakte daarvoor gebruik van een aantal interactieve sessies met de gemeenteraad. Tijdens de interactieve sessies kwamen onderwerpen als kostenverhaal, baatafroming, het exploitatieplan en diverse vormen van publiek-private-samenwerking aan de orde. Inmiddels is de nieuwe Nota Grondbeleid door de raad vastgesteld. In de nota zijn de gemeentelijke randvoorwaarden opgenomen voor de wijze waarop de samenwerking met private partijen in ruimtelijke projecten plaatsvindt.

De herziening van de Nota Grondbeleid was tevens de opmaat voor het beter verankeren van de manier van werken in projecten in termen van taken, rollen, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, formats, processen en procedures. De gemeente wenste een tweede professionaliseringsslag te maken. Recentelijk presenteerde Raadhuis Advies het voorstel voor de nieuwe werkwijze aan de gemeenteraad. Inzet was door transparantie en eenduidigheid de effectiviteit in het werken te laten toenemen, zodat minder mensen meer kunnen doen.

Gemeente Buren
Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!