Gemeente Helmond: Gebiedsontwikkeling Goorloopzone

Gemeente Helmond: Gebiedsontwikkeling Goorloopzone
Beekdal dwars door de stad.

Multifunctioneel beekdal door de stad

De ontwikkeling van de Goorloopzone – een beekdal dwars door de stad – heeft binnen de gemeente Helmond hoge prioriteit. Voor verschillende nieuwe functies – zoals natuur, waterberging, groen en woningbouw – moet binnen deze zone een plekje gevonden worden: veel wensen binnen een beperkte ruimte. Het projectmanagement van deze uitdagende gebiedsontwikkeling wordt geleverd door Raadhuis Advies.

De prominente ligging van Helmond in haar stroomgebied maakt de stad tot een belangrijke schakel in het beekdal van de Goorloop. In de loop van de vorige eeuw heeft de stadbebouwing het beekdal langzaam aan omsloten en ingeperkt. De landschappelijk kwaliteit van de zone is hierdoor sterk afgenomen. Nu zorgt de Goorloopzone – op papier – voor een groene geleding in de stedelijke structuur van Helmond. Om dat ook in praktijk te kunnen waarmaken, is voor de Goorloopzone een ontwikkelingsplan opgesteld.

Het initiatief voor het ontwikkelingsplan is een gezamenlijke actie van de gemeente en het Waterschap Aa en Maas. Doel is verbetering van de kwaliteit van de Goorloop, zowel van de beekloop zelf als de gehele beekdalzone door de stad. Niet alleen biedt de Goorloopzone geweldige mogelijkheden voor natuur en water in het stedelijk gebied, bovendien is er ruimte voor bijzonder wonen, werken en recreëren. De kunst is al deze wensen op een optimale wijze in het plan met elkaar te vervlechten. Behalve de gemeente en het Waterschap zijn er diverse andere partijen bij de ontwikkeling van het gebied betrokken. Het proces tot nu toe leidde tot een breed politiek draagvlak en bestuurlijk commitment voor het initiatief. De volgende uitdaging is er voor te zorgen dat de plannen concreet worden uitgewerkt en de randvoorwaarden aanwezig zijn om met de uitvoering te kunnen starten.

Helmond West samen een wijk
Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!