Gemeente Cranendonck: Gebiedsvisie Kansen over Grenzen

Integrale gebiedsvisie 'kansen over Grenzen'

Op weg naar een duurzame toekomst voor Cranendonck en omgeving

De gebiedsvisie ‘Kansen over Grenzen’ zet Cranendonck en omgeving op de kaart als een zeer kansrijke regio. De visie geeft een mogelijke weg voor een betere toekomst voor dit gebied, dat kampt met krimp, moeilijke economische omstandigheden en verlies van het authentieke kleinschalige woon- en leefgebied.

De visie is het resultaat van een onderzoek dat in samenwerking met Brainport Development en OCC Cranendonck is uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Brabant, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), Hoge Dunk en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

Twaalf kansen

De gebiedsvisie geeft een scala aan kansen, die binnen de focuspunten van de Strategische Visie 2009-2024 van de gemeente Cranendonck passen, en aansluiten op de regionale, provinciale en landelijke trends. De visie gaat uit van drie scenario’s en twaalf kansen in de vorm van ‘hoog- en laaghangend fruit’. Voorbeelden van laaghangend fruit in dit gebied zijn de benutting van restwarmte van zinkproducent Nystar en de verdere versterking van grensoverschrijdend groen. Een voorbeeld van hooghangend fruit is de realisatie van vernieuwend en uitdagend vakonderwijs op het gebied van energie- en/of materialentransitie. De verwezenlijking hiervan vergt aanzienlijk meer tijd dan de laaghangende kansen.

Vliegwielfunctie

Samen met de reeds in gang gezette projecten kunnen de beschreven kansen ook als vliegwiel fungeren voor duurzame en veerkrachtige ontwikkelingen op economisch en ecologisch terrein en bovendien zorgdragen voor een leefbare samenleving met ruimtelijke dynamiek en verdere focus binnen de Kempische Stedenas.

Raadhuis Advies heeft voor deze gebiedsvisie het ‘Uitwerkingsplan Gebiedvisie Kansen over Grenzen’ opgesteld. Dit uitwerkingsplan geeft aan hoe de verdere uitwerking van de visie samen met externe stakeholders ter hand wordt genomen. De insteek hierbij is breed en richt zich op het verder versterken en profileren van de gemeente Cranendonck. Raadhuis Advies levert ook de projectmanager die de uitwerking van de visie aanstuurt en coördineert.

Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!