Gemeente Cranendonck: Professionalisering projectmatig werken

Projectmatig werken als gereedschapskist voor projectontwikkeling
Projectmatig werken als gereedschapskist voor projectontwikkeling

Van theorie naar praktijk

Het principe van Projectmatig Werken is binnen de gemeente Cranendonck goed bekend, maar zoals zo vaak blijft die bekendheid beperkt tot de theorie op papier. In de dagelijkse praktijk komt dit nog onvoldoende van de grond. Dat kan beter. De gemeente vroeg Raadhuis Advies om te helpen Projectmatig Werken duurzaam te verankeren in de gemeentelijke werkwijze.

Quickscan projectontwikkeling

Eind 2011 voerde Raadhuis Advies een quickscan uit om de organisatie van de projectontwikkeling binnen de gemeente Cranendonck verder te professionaliseren. Methoden & technieken, processen & procedures en kennis & kunde passeerden daarbij de revue. Uit de quickscan bleek dat de systematiek van projectmatig werken binnen Cranendonck weliswaar bekend was, maar dat die slechts ad hoc werd toegepast, en dan ook nog met gebruikmaking van meerdere, onderling afwijkende handboeken. Raadhuis Advies werd gevraagd hierin verbetering aan te brengen. Dat gebeurde onder andere door de systematiek van projectmatig werken eenduidig vast te leggen in één algemeen geldend handboek, ter vervanging van alle nu gebruikte handboeken. Maar daar bleef het niet bij: belangrijker nog dan het opschrijven van de theorie is het trainen van de toepassing in de dagelijkse praktijk, ofwel: de theorie wordt omgezet in verandering van werkwijzen en gedrag door de gehele organisatie. Er wordt daarbij uitgegaan van de vier dimensies van projectmatig werken, te weten ‘Het’-‘Wij’-‘Ik’ en ‘Waarom’. Een goede balans tussen deze dimensies bepaalt uiteindelijk het succes van Projectmatig Werken.

Uitrol van projectmatig werken

Naar aanleiding van de Quickscan verzorgt Raadhuis Advies nu:

  • De herijking van het gemeentelijke handboek Projectmatig Werken, in nauw overleg met vertegenwoordigers uit de gemeentelijke organisatie.
  • De projectleiding van twee ruimtelijke pilotprojecten: Centrumplan en de Borgh. Verder ondersteunen wij de programmamanager voor het project Dienstverlening. Deze projecten worden volgens de principes van projectmatig werken gemanaged. Dit gebeurt binnen de gemeentelijke organisatie, wat het mogelijk maakt de gemeentelijke medewerkers via coaching en mentoring on the job de kans te geven zich verder te ontwikkelen in het projectmatig werken.
  • Een maatwerk trainingsprogramma Projectmatig Werken voor iedereen binnen de gemeente die een rol heeft in projecten. Dat zijn naast de medewerkers ook de leden van het managementteam en het bestuur.
Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!