Gemeente Goirle: Ontwikkeling Kloosterplein

Gemeente Goirle: Ontwikkeling Kloosterplein
Gemeente Goirle: Ontwikkeling Kloosterplein

Bruisend Kloosterplein als hart van het centrum

Al sinds vele jaren dromen de Goirlenaren van een groot Kloosterplein als hart van het dorp. Dat gaat echter niet zomaar. Het is de uitdrukkelijke wens van de gemeente om de inrichting voor het Kloosterplein in nauwe samenspraak met de Goirlese bevolking tot stand te brengen. Veel interactieve communicatie dus. Raadhuis Advies begeleidt de gemeente bij dit intensieve proces.

Goirle mist een bruisend plein als hart van het centrum. Diverse burgerinitiatieven hebben in de laatste 30 jaar aandacht gevraagd voor een groot Kloosterplein. Deze collectieve droom kreeg in 2008 een plekje in de gemeentelijke Toekomstvisie. De gemeenteraad vroeg het college een integraal stedenbouwkundig ontwerp voor het Kloosterplein op te stellen op basis van de wensen van zoveel mogelijk Goirlenaren. Voor de inventarisatie van die wensen organiseerde Raadhuis Advies in 2009 een publiek debat. In 2010 is Buro Lubbers gestart met het opstellen van het stedenbouwkundig ontwerp. Het plan moet worden gekenmerkt door een eigen identiteit als groene schakel tussen de diverse onderdelen van het centrum van Goirle.

Omdat de gemeente nog niet voldoende middelen heeft om de aanleg te bekostigen, zal uitvoering naar verwachting pas plaatsvinden in de periode 2016 tot 2020. Om toch al eerder enkele onderdelen uit het plan te kunnen uitvoeren, stellen wij voor de gemeente een draaiboek op in de vorm van een ontwikkelvoorstel. Daarmee voorkomen we dat informatie verloren gaat en zorgen we ervoor dat de realisatie zo snel mogelijk ter hand wordt genomen. Los hiervan stelt de lange realisatietijd hoge eisen aan de houdbaarheid van de plannen. Daar ligt voor ons een extra uitdaging.

Ondertussen wordt het project voortdurende door de gehele dorpsgemeenschap op de voet gevolgd. Dat vraagt om veel communicatie, met name interactief. Op die manier kunnen we een zo breed mogelijk draagvlak voor het plan creëren. Daarom blijven we voortdurend in gesprek met alle belanghebbenden.

gemeente goirle
Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!