Gemeente Tilburg: Piushaven

Gemeente Tilburg: Piushaven
Intensief contact met omwonenden

Piushaven, levend podium van Tilburg

Onder het motto ‘Piushaven, levend podium van Tilburg’ wordt het gebied van een voormalige industriehaven ontwikkeld tot een levendig centrumstedelijk woonmilieu aan het water. Raadhuis Advies ondersteunde de projectmanager.

Gemeente Tilburg: Piushaven

De Piushaven ligt ingeklemd tussen het centrum van Tilburg en het landschapspark Moerenburg. Aan weerszijden van de haven wordt het gebied in een natuurlijk stadshart veranderd. Grofweg bestaat het plan uit de bouw van circa 2.000 woningen, ruimte voor nieuwe bedrijvigheid, een groen havenpark over de anderhalve kilometer lange oevers en de herontwikkeling van het voormalige AaBe-complex tot een grootschalig winkelcentrum. Parallel aan de ontwikkeling wordt het gebied ontsloten met een gebiedsontsluitingsweg en een (beweegbare) brug over de haven.

Zoals bij iedere binnenstedelijke ontwikkeling, is het belangrijk dat de aansluiting bij de aangrenzende wijken past. Om de omwonenden hierbij intensief te betrekken, zijn onder andere per deelproject planteams gevormd.

In dit grote aantal deelprojecten, elk met een eigen dynamiek en tijdpad, is door onze junior projectleider op elk vlak ondersteuning geboden. Tot de werkzaamheden behoorden onder andere: voorbereiden van besluiten, begeleiden van planteams en het in gang zetten van planologische procedures. Een extra uitdaging, juist vanwege het zeer intensieve contact met omwonenden!

Gemeente Tilburg: Piushaven
Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!