Gemeente Leudal: Herijken organisatievisie ‘Ons Leudal’

Organisatie ontwikkeling

Gemeentehuis Leudal (Heythuysen)

Eerste prioriteit: “De basis op orde”

De afgelopen jaren heeft de gemeente Leudal veel energie gestoken in het succesvol van de grond krijgen van de ambitieuze organisatievisie ‘Ons Leudal’. Raadhuis Advies is gevraagd de gemeente te ondersteunen bij het vertalen van deze visie naar een werkbare realiteit, door de inzet van een van onze adviseurs als Afdelingshoofd Dienstverlening en Programmaregisseur Ruimte a.i.

Ondanks dat in dit traject ook successen te benoemen zijn, is de algemene conclusie dat de focus op de visie ertoe heeft geleid dat er te weinig aandacht is geweest voor de meer vakinhoudelijke, operationele taken en de afstemming van resultaat in relatie tot tijd, geld en kwaliteit in de primaire processen. Dit betekent dat Leudal nu een aantal logische tussenstappen moet zetten, zodat de visie ‘Ons Leudal’ kan worden doorvertaald naar een realistisch veranderkundig plan met aandacht voor draagvlak en implementatie, afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van de gemeentelijke organisatie.

Concreet ondersteunt Raadhuis Advies de gemeente Leudal in de komende jaren bij het realiseren van een effectieve, efficiënte en kwalitatieve organisatie die de overeengekomen beleidsdoelen behaalt. Wij zetten in op het verbeteren van de integrale sturing, de samenhang en de samenwerking van de organisatie, met specifieke aandacht voor de bedrijfsvoering. Daarmee willen wij een goed functionerend programma-, project-, en lijnmanagement mogelijk maken. De basis op orde is de eerste prioriteit.

Gemeente Leudal
Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!