Gemeente Leudal: Herijking vastgoedbeleid

Organisatie ontwikkeling

Gemeentehuis Leudal (Heythuysen)

Een nieuwe kijk op het beheer en de exploitatie van het gemeentelijke vastgoed

De gemeente Leudal heeft besloten om al het vastgoed dat niet tot de corebusiness van de gemeente behoort, af te stoten. Dit moet leiden tot een stevige structurele bezuiniging. Dit vraagt om een nieuwe kijk op het vastgoedbeleid, waarbij niet alleen de mogelijkheden maar vooral ook de onmogelijkheden aan bod komen. Raadhuis Advies begeleidt de gemeente in het maken van haar beleidskeuzes.

De exploitatielasten van het vastgoed zijn voor iedere gemeente een stevige post op de financiële balans. Daarbij gaat het niet alleen om het vastgoed waarvan de gemeente zelf gebruiker is, zoals het gemeentehuis, de werf, de brandweerkazerne, etc., maar ook om vastgoed dat maatschappelijke doelen dient, zoals gemeenschapshuizen en sportaccommodaties. Zeker in krimp- of anticipeergebieden wordt het vraagstuk rondom het vastgoedbeleid steeds pregnanter: door terugloop van leden zijn verenigingen genoodzaakt te fuseren. Bovendien veranderen ook de behoeftes van de doelgroepen met de jaren: de 65-plusser van tegenwoordig is liever sportief actief, dan dat hij een kaartje legt. Dit betekent dat bepaalde accommodaties niet langer rendabel en dit noopt zo ook de gemeente Leudal tot nadenken over de toekomst van haar vastgoed.

Raadhuis Advies begeleidt de gemeente Leudal bij het proces om te komen tot een duurzaam en gezond gemeentelijk vastgoedbedrijf, dat voorbereid is op de nieuwe uitdagingen die de toekomstige samenleving biedt. Hierbij wordt op interactieve wijze nagedacht over de kaders van het nieuwe beleid, waarbij vraagstukken worden aangesneden als “wat wenst de gemeente nog voor haar burgers te faciliteren? tot welke hoogte kunnen burgerinitiatieven zelf het exploitatierisico dragen? wat te doen als er geen vrijwilligers meer zijn die een maatschappelijk object wensen te exploiteren?”

Gemeente Leudal
Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!