Gemeente Maasgouw: Projectmatig werken

Efficiënt werken door systematisch organiseren

Mede door haar publiekrechtelijk takenpakket moet een gemeente meer dan gemiddeld alert zijn op de efficiëntie van haar interne werkprocessen. Door te helpen de principes van Projectmatig Werken duurzaam te verankeren binnen de cultuur van de ambtelijke organisatie, levert Raadhuis Advies een flinke bijdrage aan het realiseren van een kostenbewuste, betrouwbare en vooral doelgerichte overheid. Wij deden dat onder andere in de gemeente Maasgouw.

Raadhuis Advies gelooft in de kansen die Projectmatig Werken (PMW) voor de gemeentelijke organisatie biedt. Dat beperkt zich echter niet alleen tot het ontwikkelen van het instrumentarium (HET). Veel belangrijker vinden wij de manier waarop de organisatie (WIJ) en haar individuele medewerkers (IK) met dit instrumentarium omgaan. Dat bepaalt ons inziens uiteindelijk de mate van succes. Wij beperken onze werkzaamheden daarom niet tot het verzorgen van een trainingsprogramma, maar begeleiden de gehele organisatie bij de inbedding van PMW zodat het als het ware een tweede natuur van haar medewerkers wordt.

In Maasgouw verzorgden wij de evaluatie van het bestaande gemeentelijke handboek Projectmatig Werken. Bovendien hebben we het beheersinstrumentarium nader gedefinieerd en in de organisatie geïmplementeerd. Gemeentelijke medewerkers krijgen ‘training on the job’, door mee te draaien in projecten waarvan onze adviseurs het projectmanagement voeren. Gelijktijdig wordt door trainingen en groepsbijeenkomsten met medewerkers bijgedragen aan het verder professionaliseren van PMW. Zo hebben wij in Maasgouw training Grondbeleid en Grondexploitatie verzorgd.

gemeente maasgouw
Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!