Gemeente Valkenswaard: Grenscorridor N69

Programma management N69

Het gebied ten zuiden van Eindhoven – de zogenaamde Grenscorridor N69 – heeft al decennia lang te lijden onder een gebrekkige wegenstructuur. De belangrijkste verbinding – de N69 – loopt dwars door de bebouwde kommen van Aalst en Valkenswaard en frustreert daar de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. De weg veroorzaakt bovendien grote leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen. De provincie Noord-Brabant en diverse regionale partners zijn druk bezig die problemen op te lossen. De gemeente Valkenswaard neemt deel aan dit proces. Sinds 2012 maakt ze daarbij gebruik van de expertise van Raadhuis Advies.

Het regionale planproces voor de N69 verkeerde bij de start van onze werkzaamheden al in een cruciale fase. Deze behelsde een breed gedragen, regionale afspraak met betrekking tot de te kiezen oplossing voor de leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen. Dit Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 omvat de aanleg van een nieuwe provinciale weg, een pakket zogenaamde nulplus-maatregelen (mitigerende en compenserende maatregelen) en een regionale gebiedsimpuls (kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap).

Het akkoord, was met 25 samenwerkende partijen in de afgelopen drie jaar na intensief overleg tot stand gekomen en moest nu door elke afzonderlijke partij worden vastgesteld, zo ook in de gemeente Valkenswaard. Als laatste partij moest de Provincie in juni 2012 het gebiedsakkoord vaststellen.

Raadhuis Advies heeft in Valkenswaard in de periode februari tot juni 2012 naast de regionale vertegenwoordiging en de interne coördinatie, ook de communicatie- en besluitvormingsstrategie uitgewerkt en geimplementeerd. Hiervoor heeft ze in korte tijd een proces opgezet, waarin de lokale belangenverenigingen en inwoners, maar ook de gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard betrokken werden. De inhoud en de consequenties van het Gebiedsakkoord werden met hen doorgenomen en belangrijkste knelpunten werden benoemd. Vervolgens werd de besluitvorming in het college en de gemeenteraad voorbereid en begeleid. Dit resulteerde in unanieme steun van de raad voor het Gebiedsakkoord.

Op 27 juni 2012 is het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 ondertekend. Inmiddels is de provincie gestart met de uitwerkingsfase van het Gebiedsakkoord. Ook in deze fase verzorgt Raadhuis Advies voor de gemeente Valkenswaard de regionale vertegenwoordiging en de coördinatie binnen de gemeente. Hiervoor werd een integraal programmaplan opgesteld, waarin de aanpak van het vervolgproces staat beschreven.

Gemeente Valkenswaard
Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!