Provincie Noord Brabant: Gebiedsopgave Grenscorridor N69

N69, ruimtelijke barrière
N69, ruimtelijke barrière

Een D(r)ommelse opgave

Al tientallen jaren wordt gezocht naar een structurele oplossing voor de leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen die verband houden met de N69 tussen Eindhoven en de Belgische grens.

Gebiedsopgave Gresncorridor N69

Na overdracht van het beheer van de weg door het Rijk ligt het initiatief nu bij de provincie Noord-Brabant. In opdracht van de provincie heeft Raadhuis Advies de Gebiedsopgave voor de Grenscorridor N69 opgesteld. De gebiedsopgave vormt input voor de MIRT verkenning Zuidoostvleugel BrabantStad.

De N69 is een belangrijke, druk gebruikte uitvalsweg aan de zuidkant van Eindhoven, die de stad verbindt met Aalst, Waalre-dorp en Valkenswaard. Voor deze laatste kernen geldt de N69 bovendien als belangrijkste ont­sluitings­­­route. Tevens heeft de N69 een belangrijke functie als internationale schakel tussen de regio Zuidoost-Brabant (Eindhoven) en Belgisch Limburg (Hasselt) en daarmee tussen de autosnelwegnetwerken van Nederland en België. De weg gaat dwars door de bebouwde kommen van Aalst en Valkenswaard en vormt daar een flinke ruimtelijke barrière, die bovendien ernstige problemen veroorzaakt op het gebied van veiligheid, geluidhinder en luchtverontreiniging.

ValkenswaardTraditioneel worden de voorbereiding en afweging van bereikbaarheidproblemen vooral sectoraal benaderd. Die benadering is in het verleden al enkele malen gevolgd, maar zonder succes. De belangen op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid verhouden zich slecht tot de hoge natuurlijke en landschappelijke waarden in het gebied. Voorwaar een D(r)ommels dilemma. Om dit dilemma te kunnen doorbreken, wordt inmiddels veel meer vanuit een breed perspectief geredeneerd, waardoor meestal een breder scala van oplossingsmogelijkheden in beeld komt dan alleen de aanleg van nieuwe infrastructuur.

Gezien de complexiteit van de N69-problematiek en de weinig succesvolle voorgeschiedenis koos de provincie dus voor deze brede benadering. Niet het infrastructurele project staat nu centraal, maar de specifieke ruimtelijke kwaliteiten in het gebied. Met deze integrale gebiedsgerichte aanpak ontstaat meer zicht op benutting van de kansen en de mogelijkheden in het studiegebied. De N69 staat immers niet los van haar omgeving. De Gebiedsopgave is daarvoor een passend instrument.

Provincie Noord-Brabant
Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!