Vught: Transformatie naar een regiegemeente

Emoties - cultuur- organisatorische doelen - prestaties
Emoties - cultuur- organisatorische doelen - prestaties

Interne beleving leidt tot extern succes

De samenleving wordt steeds dynamischer en complexer, de verwachtingen die de burger heeft van de overheid veranderen. De gemeentelijke organisatie moet flexibeler worden en zich sneller kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. In het bestuursakkoord 2010 – 2014 (‘Samen anders, zeker nu’) heeft de coalitie van de gemeente Vught daarom aangegeven dat een cultuuromslag noodzakelijk is. Aan Raadhuis Advies is gevraagd om de transformatie naar een regiegemeente in goede banen te leiden.

Raadhuis Advies heeft met haar ruime ervaring in organisatieontwikkeling de handvaten geboden om de cultuurverandering mogelijk te maken. Dit doet zij op de inmiddels door haar vertrouwde manier van werken: samen met de eigen mensen binnen de organisatie van de opdrachtgever. De mens-kant van verandering wordt nog altijd schromelijk onderschat terwijl juist de menselijke factor de kritische succesfactor blijkt die bepalend is voor het slagen van verandering. Als geen ander weet Raadhuis Advies wat er komt kijken om emoties en cultuur met organisatorische doelen en prestaties te verbinden.

Deze transformatie betekent voor de gemeentelijke organisatie een spannende en uitdagende periode van verandering. Om het gewenste toekomstbeeld daadwerkelijk te kunnen realiseren heeft Raadhuis Advies een implementatieplan opgesteld die de weg daar naar toe zoveel mogelijk concretiseert in doelgerichte acties. Hierin zijn de doelen die de gemeente Vught voor ogen heeft uiteengezet om vervolgens de weg uit te zetten om deze doelen uiteindelijk te bereiken.

Het resultaat van het implementatieplan is dat de transformatie naar regiegemeente voortvarend gaat verlopen en de schakeling tussen het college en de organisatie op het goede niveau komt. Alleen als het na te streven concept intern beleefd wordt, kan het extern succesvol zijn. De eerste stappen hiertoe zijn inmiddels gezet.

Gemeente Vught
Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!