Adviseren op nieuwe terreinen

Projectmatige aanpak maakt verbreding mogelijk

Adviseren op terreinen waar je minder of zelfs niet bekend mee bent; kan dat? En zo ja, snijden die adviezen dan hout? Jazeker, zo laat adviseur Paul Joppen zien.

Paul Joppen
Paul Joppen

Paul Joppen adviseert de gemeente Stein al enkele jaren over de huisvesting van woonwagenbewoners. Vorig voorjaar werd hij betrokken bij de voorgenomen gemeentelijke bezuinigingen op het gebied van schoolzwemmen en leerlingenvervoer. “Dat waren nieuwe terreinen voor mij. Normaal gesproken richt ik me op ruimtelijke ontwikkelingen. Maar inhoudelijke expertise is geen vereiste om tot een gedragen resultaat te komen. Wel moet je weten hoe je projecten succesvol aanvliegt. Ik heb een ruime ervaring met projectmatig werken en die kan ik ook buiten mijn vakgebied inzetten.”
Een vergelijkbare aanpak hanteerde hij bij de bezuinigingsopdracht voor het leerlingenvervoer. “De reactie van de raad op mijn presentatie maakte duidelijk dat de raad deze opdracht overeind wilde houden, maar in tijd wilde doorschuiven. Eind april is dit voorstel afgehamerd.”

Insteek

Wedstrijdzwembad van Steinerbos in Stein (foto: Op 't Root & Beerts arch. & cons. / John Sondeyker)
Wedstrijdzwembad van Steinerbos in Stein (foto: Op ’t Root & Beerts arch. & cons. / John Sondeyker)

Bij beide al langer lopende dossiers was de procesaanpak identiek aan Pauls reguliere werkwijze. “Ik start altijd met een nulmeting om de stand van zaken helder te krijgen. Bij deze twee projecten was dat niet anders. Die meting is puur procesgericht. Pas in de vervolgfase, waarin het vinden van een realistische oplossing centraal staat, speelt inhoudelijke kennis een rol. Dan moet je natuurlijk wel weten waarover het gaat.

Daarvoor ben ik in de dossiers gedoken en heb ik met verschillende vakdeskundigen gesproken. Van deze en andere informatie heb ik een vertaalslag gemaakt die ik weer bij de deskundigen getoetst heb. Die vertaalslag en toetsing zijn uitermate belangrijk als je zelf geen expert bent. Evenals het vermogen om buiten de gebaande paden te kunnen denken. Omdat wij over deze competenties beschikken, zijn we ook inzetbaar op terreinen waar we niet of minder in thuis zijn.”

Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!